โสปากะสามเณร : ผู้เกิดและบรรลุเป็นพระอรหันต์ในป่าช้า (14/14)

สามเณรรอดตายราวปาฏิหาริย์ขณะอยู่ในครรภ์มารดาซึ่งกำลังถูกเผาบนเชิงตะกอนในป่าช้า เพราะชาวบ้านเข้าใจผิดว่ามารดาตายแล้วลูกในท้องก็คงตายแล้วเช่นกัน http://winne.ws/n25843

1.7 พัน ผู้เข้าชม

14 โสปากะสามเณร

โสปากะสามเณร : ผู้เกิดและบรรลุเป็นพระอรหันต์ในป่าช้า (14/14)

สามเณรน้อยชื่อโสปากะ แปลว่า "ผู้เกิดในป่าช้า" เพราะท่านเกิดในป่าช้า เรื่องมีอยู่ว่าสามเณรรอดตายราวปาฏิหาริย์ขณะอยู่ในครรภ์มารดาซึ่งกำลังถูกเผาบนเชิงตะกอนในป่าช้าแห่งหนึ่ง เพราะชาวบ้านเข้าใจผิดว่ามารดาตายแล้วลูกในท้องก็คงตายแล้วเช่นกัน  แต่บุญบารมีที่ท่านจะได้บรรลุเป็นพระอรหันต์จึงมีฝนตกลงมาดับไฟที่กำลังเผาร่างนั้นสามเณรได้หลุดออกจากครรภ์มารดาและถูกนำไปเลี้ยงดูในป่าช้าแห่งนั้น

เด็กชายโสปากะเติบโตในป่าช้าจนอายุได้ 7 ขวบ จึงได้ฟังธรรมจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ทรงมาโปรดในป่าช้า ทำให้เด็กน้อยเกิดความเลื่อมใสในทันที จึงขอออกบวชและได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ในเวลานั้นเอง

ต่อมาสามเณรโสปากะได้รับอนุญาตให้บวชเป็นพระจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ในขณะอายุเพียง 7 ขวบ การบวชกระทำโดยตอบปัญหา 10 ข้อ สามเณรสามารถตอบปัญหาเหล่านั้นได้อย่างฉาดฉานและถูกต้องจนได้รับคำสรรเสริญจากพระพุทธองค์


 ขอขอบคุณข้อมูลและรูปภาพ: https://www.dmc.tv

แชร์