มิตรที่ดี ...ย่อมไม่ทิ้งกัน ยามมีภัย

... เมื่อเราคิดที่จะคบใครสักคน ควรเลือกคบหาแต่บัณฑิตผู้ชี้ทางสว่างให้กับเราได้... http://winne.ws/n25907

446 ผู้เข้าชม
มิตรที่ดี ...ย่อมไม่ทิ้งกัน ยามมีภัย

     "เมื่อรู้ว่าใครเป็นอย่างเดียวกันกับตน ทั้งทางความประพฤติ ทั้งสติปัญญาและการศึกษา ก็ควรผูกมิตรไมตรีกับบุคคลเช่นนั้นไว้ เพราะการสมาคมกับสัตบุรุบ มีแต่นำประโยชน์สุขมาให้อย่างเดียว"    สมานอินทโคตตชาดก

     เราเกิดมาเป็นมนุษย์ จำเป็นที่จะต้องพบปะพูดคุย คบหาสมาคมและทำงานร่วมกัน การคบหาสมาคม คือ มีความไว้วางใจ เชื่อมั่นซึ่งกันและกัน เชื่อมั่นว่า หากเอาใจของเราไปวางไว้ที่เขาแล้วจะไม่ผิดหวัง จะมีแต่ความสุขความเจริญอย่างเดียว บุคคลเช่นนั้นหากเราคบไว้เป็นเพื่อน เราจะได้เพื่อนแท้ที่ร่วมทุกข์ร่วมสุข ยามมีภัยก็ร่วมกันต้าน มีปัญหาก็ร่วมกันคิดแก้ไข อีกทั้งคอยช่วยเหลือซึ่งกันและกันเสมอ

     ฉะนั้น เมื่อเราคิดที่จะคบใครสักคน ควรเลือกคบหาแต่บัณฑิตผู้ชี้ทางสว่างให้กับเราได้ นั่นคือเมื่อมองไปรอบทิศก็ให้มีแต่นักปราชญ์บัณฑิตอยู่รอบตัว นั่นแสดงว่าเรามีสิ่งที่ทรงคุณค่ามีสิริมงคลอยู่ใกล้ตัว อันจะทำให้ชีวิตของเรามีแต่ความปลอดภัย ความเจริญรุ่งเรืองทั้งหลายจะบังเกิดขึ้นกับตัวเราอย่างแน่นอน


ส่วนหนึ่ง ของรายการธรรมะเพื่อประชาชน

ที่มา : เพจพุทธพจน์เตือนใจ

แชร์