จัดระบบ "ใจ"

... ถ้าใจยังไม่มีระบบระเบียบ ยังไม่ควรทำอะไรทั้งสิ้น ... http://winne.ws/n25915

783 ผู้เข้าชม
จัดระบบ "ใจ"

จัดระบบใจ

     ถ้าใจยังสับสนอยู่ ก็ยังไม่พร้อมที่จะรับภารกิจอะไร 

     จะเรียนหนังสือ สอนหนังสือ ทำมาหากิน หรือทำอะไรก็ไม่ได้ดี 

     ถ้าใจยังไม่มีระบบระเบียบ ยังไม่ควรทำอะไรทั้งสิ้น 

     เมื่อใดที่เราจัดระบบ ระเบียบความคิดได้แล้ว

      ทำใจให้หยุดนิ่งได้แล้ว เราจึงค่อยริเริ่ม ทำสิ่งต่างๆต่อไปคุณครูไม่ใหญ่

8 มิถุนายน 2550

แชร์