"วัดภาวนาโซล" จัดงานวิสาขบูชาโลก ประจำปี2562

"วัดภาวนาโซล" ประเทศเกาหลีใต้ จัดงาน Lotus Lantern festival 2019 เพื่อเฉลิมฉลองงานวิสาขบูชาโลก ปี2562 http://winne.ws/n26012

378 ผู้เข้าชม

     เมื่อวันที่ 4 พ.ค. 2562  "วัดภาวนาโซล"  ประเทศเกาหลีใต้  จัดงาน Lotus Lantern festival 2019  เพื่อเฉลิมฉลองงานวิสาขบูชาโลก ปี2562  ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 3 - 5 พ.ค. 2562  เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้า  ซึ่งงาน Lotus Lantern festivalนี้ถือเป็นเทศกาลประจำปีของพุทธศาสนิกชน  ประเทศเกาหลีใต้ที่ใช้เฉลิมฉลองเพื่อแสดงการรำลึกถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้า มาเป็นเวลายาวนาน 

     สำหรับขบวนอัญเชิญฯ ครั้งนี้ ประกอบด้วยองค์กรพุทธนานาชาติจำนวนกว่า 50 ประเทศ  20 นิกายได้เข้าร่วมขบวนอัญเชิญโคมวิสาขบูชาซึ่งจัดขึ้น ณ กรุงโซล  โดยผ่านสถานที่สำคัญต่างๆ เช่น  ประตูทงแดมุน(ประดูเมืองเก่า)  และกำแพงเมืองโซล  ซึ่งตลอดระยะทางที่ขบวนได้เคลื่อนที่ผ่านนั้นได้รับความสนใจจากประชาชนเกาหลีใต้  ที่ได้ร่วมกันปรบมือและส่งเสียงสาธุการแสดงความยินดีตลอดเส้นทาง

     สำหรับกิจกรรมครั้งนี้ได้มีการถ่ายทอดสดผ่านสถานีโทรทัศน์ BTN  BBS  และ  YTN  ตลอดงาน

แชร์