ช่างมัน เสียบ้าง !!

ไม่ว่าเรื่องที่ผ่านมา จะดีหรือร้าย หรือกลางๆ ให้เราปล่อยวางมันลงเสียบ้าง... http://winne.ws/n26036

704 ผู้เข้าชม
ช่างมัน เสียบ้าง !!

ไม่ว่าสิ่งที่ผ่านเข้ามาในใจนั้น

มันจะเป็นเรื่องดี หรือเรื่องไม่ดี 

หรือเรื่องกลาง ๆ 

     เราเฉย ๆ มันซะ..

     เดี๋ยวก็ค่อย ๆ หมดไปเอง 

     มันจะอยู่กับเราได้ไม่นานหรอก 

     ผ่านมาก็ผ่านไป  ”ช่าง มัน "


- คำสอนคุณครูไม่ใหญ่ -

แชร์