กรมอุตุประกาศเตือน 28-30 เมย. ระวังพายุฤดูร้อน

กรมอุตุประกาศเตือน 28-30 เมย. ระวังพายุฤดูร้อน http://winne.ws/n2617

730 ผู้เข้าชม
กรมอุตุประกาศเตือน 28-30 เมย. ระวังพายุฤดูร้อน

ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา

"พายุฤดูร้อนบริเวณประเทศไทยตอนบน"

 ฉบับที่ 1 ลงวันที่ 26 เมษายน 2559

        ในช่วงวันที่ 28-30 เมษายน พ.ศ. 2559 บริเวณด้านตะวันออกของภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก และภาคกลาง จะมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้น โดยมีลักษณะฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรงและมีลูกเห็บตกบางพื้นที่ โดยจะเริ่มจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อน ขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าว ระมัดระวังอันตรายจากพายุลมแรงที่จะเกิดขึ้น รวมถึงอยู่ห่างจากต้นไม้ใหญ่ ป้ายโฆษณา และสิ่งก่อสร้างที่ไม่แข็งแรง

        ทั้งนี้เนื่องจาก ความแตกต่างของมวลอากาศ โดยในช่วงวันที่ 28-30 เมษายน 2559 ความกดอากาศสูงจากประเทศจีน ซึ่งเป็นอากาศเย็นจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือด้านตะวันออก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก และภาคกลาง โดยบริเวณดังกล่าวมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดหลายพื้นที่อยู่ก่อนแล้ว               

ประกาศ ณ วันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2559 เวลา 11.00 น.        

กรมอุตุนิยมวิทยาจะออกประกาศฉบับต่อไป ในวันที่ 27 เมษายน 2559 เวลา 11.00 น.                      

(ลงชื่อ) วันชัย ศักดิ์อุดมไชย        

(นายวันชัย ศักดิ์อุดมไชย)        

อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา

ที่มา : ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา

แชร์