บอกกล่าว ... เล่าทุกข์

..ถามเรื่องสุข ก็ต้องตอบพอประมาณ ไม่ตีไข่ใส่สีดูโอ้อวด ...แม้เป็นเรื่องจริงก็อย่าตอบให้เขาหมั่นไส้ อิจฉา หรือไม่อยากฟัง http://winne.ws/n26199

416 ผู้เข้าชม

     เป็นเรื่องธรรมดาที่คนคุ้นเคยจะถามไถ่สารทุกข์กัน

เราควรจะตอบอย่างไร  บอกเล่าทุกข์สุขแค่ไหน

      ถามเรื่องสุข  ก็ต้องตอบพอประมาณ  ไม่ตีไข่ใส่สีดูโอ้อวด

แม้เป็นเรื่องจริงก็อย่าตอบให้เขาหมั่นไส้  อิจฉา หรือไม่อยากฟัง


      ถามเรื่องทุกข์  ก็ต้องตอบพอประมาณ

ไม่จำเป็นต้องปิดบัง  เท่ากับไม่จำเป็นต้องบอก

พูดในกาลไม่ควร  เล่าเรื่องทุกข์มากไป  ใครๆ ก็หลีกหนี

เพื่อนๆไม่อยากอยู่ใกล้  ไม่อยากถามเรื่องทุกข์อีก

เราก็จะเจอแต่เพื่อนเสพสุข  หาเพื่อนแท้ได้ยาก

      ส่วนเพื่อนรักเมื่อฟังเรื่องทุกข์ก็พลอยทุกข์ไปด้วย

คอยรับฟัง  ช่วยคิดช่วยหาทางแก้ไข เสพทุกข์ไปเต็มๆ

 

     เราจึงควรบอกทุกข์พอประมาณ  อย่าพร่ำแต่ปัญหา

ไม่ต้องเล่ากับทุกคน  ไม่ต้องบอกทุกเวลา

คิดในทางที่ดีบ้าง  ทำใจให้นิ่งสงบบ้าง

ความทุกข์จะลดลง  และบางทีปัญหามันก็หายไปเฉยๆ เอง

 

ไม่เชื่อก็ลองดู!!

 


----------------------

ส่วนหนึ่งจากหนังสือ : ส่องธรรม ล้ำภาษิต 3 

 

 

แชร์