สติเดินหน้า เสงี่ยมตามหลัง

เพราะขาดสติ ขาดความระลึกได้ ..เพราะขาดสัมปชัญญะ ขาดความรู้ตัว ขาดความรอบคอบ จึงนิ่งไม่เป็น สงบเสงี่ยมไม่เป็น .. ก่อเกิดการก้าวร้าวเบียดเบียน.. http://winne.ws/n26209

493 ผู้เข้าชม

     ทำไมบางคนจึงสงบไม่ได้  เสงี่ยมไม่ได้ อดทนไม่ได้

นิดหน่อยก็ไม่พอใจ  เล็กน้อยก็ชอบโวยวาย

รังแต่จะเบียดเบียน  และสร้างความเดือดร้อนอยู่เสมอ

ทั้งๆ ที่เหตุก็เพียงเล็กน้อย  เรื่องเล็กก็กลายเป็นเรื่องใหญ่

     ด้วยเหตุเพราะขาดสติ  ขาดความระลึกได้

เพราะขาดสัมปชัญญะ  ขาดความรู้ตัว ขาดความรอบคอบ

จึงนิ่งไม่เป็น  สงบเสงี่ยมไม่เป็น

ก่อเกิดการก้าวร้าวเบียดเบียน

สติเดินหน้า เสงี่ยมตามหลัง

     ผู้มีสติระลึกได้  มีสติสัมปชัญญะความรู้ตัว

แม้มีอารมณ์แรงๆมากระทบก็ไม่กระเทือน

สามารถรักษาความสงบเสงี่ยม  เหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น

ไม่ฉุนเฉียวเกรี้ยวกราด  มีความยับยั้งชั่งใจ

สงบนิ่งมั่นคง  เหมือนขุนเขาตระหง่านไม่หวั่นหวาดแรงลม

     ความระลึกได้และความรู้ตัว  จึงเป็นช้างเท้าหน้า

ความเสงี่ยมและความไม่เบียดเบียน  จึงเป็นช้างเท้าหลัง

     รวมพลังสรรค์สร้างต้นแบบดีๆแก่โลก

ให้สามารถอยู่อย่างปกติสุขได้

ในท่ามกลางอุปสรรคนานัปการ------------------------

ส่วนหนึ่งจากหนังสือ : ส่องธรรม ล้ำภาษิต 3

แชร์