ไม่ละทิ้งธรรม

..แม้ทำแล้วจะมีคนเข้าใจหรือไม่เข้าใจ ก็ไม่ท้อถอย แม้บางคราวใจอาจหวั่นไหวในอุปสรรคนั้นบ้าง ก็ตั้งสติทัน... http://winne.ws/n26219

629 ผู้เข้าชม
ไม่ละทิ้งธรรม

     เป็นบัณฑิตผู้ทรงธรรมไม่ได้เป็นง่ายๆ

แม้มีโอกาสทำชั่วเพื่อผู้อื่นก็ไม่ทำ

แม้มีโอกาสทำชั่วเพื่อความสุขส่วนตัวก็ไม่ทำ

     ตรงกันข้าม เมื่อมีโอกาสทำความดีเพื่อผู้อื่น

ก็จะทำด้วยความสุข  ความปีติ ยินดี

ทำความดีอย่างมีเป้าหมาย

เพื่อประโยชน์ตน  ประโยชน์ผู้อื่น

ไม่ละทิ้งธรรม

     แม้ทำแล้วจะมีคนเข้าใจหรือไม่เข้าใจ

จะติฉินนินทา  ว่าร้าย ใส่ความ  ก็ไม่ท้อถอย

แม้บางคราวใจอาจหวั่นไหวในอุปสรรคนั้นบ้าง

ก็ตั้งสติทัน  ไม่ให้ใจไหลเลื่อนลงต่ำ  เพียรยกจิตให้สูง

ไม่เอนเอียงด้วยความรัก  ความโกรธเกลียด หรืออคติใดๆ

ทำความดีสุดกำลัง  ทำความดีอย่างต่อเนื่อง

ไม่ละทิ้งธรรม  ไม่ละทิ้งความดี

เมื่อไม่ละทิ้งธรรม  ธรรมก็ไม่ละทิ้งใคร

 

 ----------------------

ส่วนหนึ่งจากหนังสือ : ส่องธรรมล้ำภาษิต 3

แชร์