คนดี ของดี

..เราต้องการ "ของดี คนดี" ก็จำต้องฝึก.. http://winne.ws/n26248

510 ผู้เข้าชม
คนดี ของดี

เราต้องการ "ของดี คนดี"

ก็จำต้องฝึก ... ฝึกจนดี

จะพ้นการฝึกไปไม่ได้

งานอะไร ก็ต้องฝึกทั้งนั้น  

ฝึกงาน  ฝึกคน  ฝึกสัตว์  ฝึกตน  ฝึกใจ

นอกจากตายแล้ว จึงหมดการฝึก

คำว่า "ดี"

จะเป็นสมบัติของผู้ฝึกดีแล้วแน่นอน- หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต -

แชร์