จงเร่งภาวนา ภัยมีอยู่รอบด้าน

..หากยามใดท้อถอยเหนื่อยหน่ายต่อการปฏิบัติ ก็ให้ระลึกถึงภัยข้างหน้าที่จะมีมา... http://winne.ws/n26253

396 ผู้เข้าชม
จงเร่งภาวนา  ภัยมีอยู่รอบด้าน

จงเร่งภาวนา  ภัยมีอยู่รอบด้าน

หากยามใดท้อถอยเหนื่อยหน่ายต่อการปฏิบัติ

ก็ให้ระลึกถึงภัยข้างหน้าที่จะมีมา

ต้องตระหนักว่าขณะนี้เรายังอยู่ในมรสุม

อยู่ท่ามกลางคลื่นภัยนั้นมีอยู่รอบด้าน

เอาไว้ให้ถึงฝั่งเสียก่อน  

อย่ามัวเที่ยวเก็บเที่ยวชมดอกไม้

มืดค่ำแล้ว  เดี๋ยวจะหาทางออกไม่พบ
- หลวงปู่มั่น  ภูริทัตโต -

แชร์