กรมอุตุฯ ยืนยัน ไม่มีพายุหมุนเขตร้อนเกิดขึ้นในไทย

กรมอุตุนิยมวิทยา ยืนยัน ยังไม่มีพายุหมุนเขตร้อนเกิดขึ้นในประเทศไทย พร้อมแนะนำประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเท่านั้น เพื่อไม่ให้เกิดความสับสน http://winne.ws/n26492

495 ผู้เข้าชม
กรมอุตุฯ ยืนยัน ไม่มีพายุหมุนเขตร้อนเกิดขึ้นในไทย

       กรมอุตุนิยมวิทยา ยืนยัน ยังไม่มีพายุหมุนเขตร้อนเกิดขึ้นในประเทศไทย พร้อมแนะนำประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเท่านั้น เพื่อไม่ให้เกิดความสับสน

       กรมอุตุนิยมวิทยา ชี้แจงกรณีมีข้อมูลจากสื่อสังคมออนไลน์ว่า “ ในวันที่ 9 กันยายน 2562 ได้มีการแจ้งเตือนว่าจะมีพายุหมุนเขตร้อนเกิดขึ้นทางด้านตะวันออกของประเทศฟิลิปปินส์แล้วจะเคลื่อนตัวมาทางจังหวัดอุบลราชธานี “นั้น 

       กรมอุตุนิยมวิทยา ยืนยันว่า ขณะนี้ ยังไม่มีพายุหมุนเขตร้อนเกิดขึ้น และในระยะสัปดาห์นี้ยังไม่มีพายุใดๆ ที่จะเข้าสู่ประเทศไทย ซึ่งกรมอุตุนิยมวิทยา ได้ติดตามสภาพอากาศในบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกและทะเลจีนใต้อย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง ถ้ามีสภาพอากาศที่ไม่ดีแล้ว  มีผลกระทบต่อลักษณะอากาศของประเทศไทย จะแจ้งให้ประชาชนได้รับทราบอย่างทันที 

       ขอแนะนำให้ประชาชนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศและประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเท่านั้น เพื่อไม่ให้เกิดความสับสน ซึ่งในประกาศแจ้งเตือนจะมีรายละเอียด วันและเวลาบอกไว้ที่แน่นอน หากประชาชนมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถสอบถามข้อมูลได้ที่สายด่วน 1182 และหมายเลขโทรศัพท์ 0 2399 4012 - 3 ได้ตลอ 24 ชั่วโมง หรือที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th


ขอบคุณข้อมูลข่าวและที่มา  :  สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์

แชร์