ความสะอาด ดึงดูดทรัพย์ !!!

จริงหรือแค่สะอาด เงินก็เข้า http://winne.ws/n26500

2.1 พัน ผู้เข้าชม
ความสะอาด  ดึงดูดทรัพย์ !!!

พระท่านสอนว่า ให้ทำความสะอาดบ้านพักของเราให้ดี โดยเฉพาะห้องพระ หรือหิ้งพระ ให้เหมาะสมที่จะเป็นที่ประทับของพระบรมศาสดาคือพระพุทธปฏิมากร หรือพระพุทธรูปซึ่งเป็นตัวแทนของพระพุทธเจ้า

อย่าให้มีหยากไย่ หรือแม้ฝุ่นละอองต่าง ๆ ถ้าห้องพระบ้านเราสะอาด เป็นระเบียบ เทวดาก็จะมากราบไหว้บูชา และจะคอยตามปกป้องดูแลรักษาครอบครัวเรา สิริมงคลก็จะเกิดขึ้น ซึ่งจะเป็นที่มาแห่งโภคทรัพย์สมบัติทั้งหลาย"

เพราะฉะนั้น ทำความสะอาดห้องพระเป็นห้องแรก แล้วตามด้วยห้องอื่น ๆ ภายในบ้าน และรอบ ๆ บ้าน ให้บ้านของเราสะอาดน่าอยู่ ช่วยกันสร้างบรรยากาศที่ดีด้วยรอยยิ้ม พูดจาด้วยถ้อยคำที่ไพเราะ ไม่ให้มีคำหยาบเลย บรรยากาศดี ๆ ก็จะได้เกิดขึ้นภายในบ้านของเรา เทวดาก็จะได้ลงรักษา และอนุโมทนาสาธุการ

ความสะอาดเป็นการบริหารจัดการขั้นพื้นฐานของมนุษย์ทุกคน บ้านสะอาดเราก็สบายตาสบายใจขึ้นมาทันที เรื่องนี้พิสูจน์แล้วว่าจริง ส่วนถ้าตัวเราดูสะอาดสะอ้านไปสมัครงานที่ไหน ใคร ๆ ก็รับ ร้านค้าสะอาด ใคร ๆ ก็อยากเข้า จริงมั๊ย? จึงเป็นที่มาของวลีที่ว่า “ความสะอาดดึงดูดทรัพย์”

จริงหรือไม่ที่เงินจะเข้าถ้าเราสะอาด ก็ให้ลงมือทำความสะอาดเลย เพราะเมื่อบ้านของเราสะอาดเรา ตัวเราสะอาด เราก็มีจะความสุขขึ้นมาทันที แล้วอะไรดี ๆ ก็จะเข้ามาในชีวิตแน่นอน ให้พิสูจน์ด้วยตัวเอง

 

ขอขอบคุณข้อมูล : วิชาการ 01, 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2545

ขอขอบคุณรูปภาพ : กรมอนามัย

แชร์