ตนเป็นที่พึ่งแห่งตน +++

เกิดมาคนเดียว ตายก็คนเดียว อย่าหวังพึ่งคนอื่น http://winne.ws/n26555

1.1 พัน ผู้เข้าชม
ตนเป็นที่พึ่งแห่งตน +++

คนเราเกิดมาก็คนเดียว เวลาตายก็ตายคนเดียว แม้เป็นฝาแฝดก็เกิดคนละเวลา ตายก็คนละเวลา ชีวิตในปรโลก หรือ ชีวิตหลังความตาย เป็นอยู่ได้ ด้วยบุญ ด้วยบาป ด้วยตัวของเราเอง เราต้องพึ่งตัวเอง อย่ามัวหวังให้ผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่ ทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้ ให้คิดว่านั่นเป็นผลพลอยได้

ผู้ที่อยู่ในโลกมักจะถูกหล่อหลอมด้วยเรื่องราวที่ให้ข้องเกี่ยวอยู่กับโลก ความรู้เรื่องวิชชาชีวิตไม่มี มีแต่วิชาหาเลี้ยงชีพเท่านั้น ฉะนั้น อย่าหวังว่าใครจะรู้เรื่องราวเกี่ยวกับการทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้ผู้เสียชีวิตนั้น อย่าได้หวังเลย

แม้แต่ตัวเราเองก็ตาม ก่อนที่จะมารู้เรื่องราวความจริงของชีวิตก่อนนี้เราก็ยังไม่ค่อยเข้าใจเรื่องในปรโลก

ปู่ย่าตายายบรรพบุรุษของเราละโลกไปแล้ว เรายังไม่ค่อยจะทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้ท่านเลย หรือปีหนึ่งก็ทำกันครั้งหนึ่ง โดยอ้างว่าไม่มีเวลา จะต้องทำมาหากิน ทำมาค้าขาย ต้องเลี้ยงลูก เลี้ยงครอบครัวบ้าง อ้างกันไป หรือบางทีก็เพราะความไม่รู้จริง ๆ

เพราะฉะนั้นเมื่อยังมีชีวิตอยู่ให้สั่งสมบุญด้วยตัวเองไว้มาก ๆ กายมนุษย์เท่านั้นสร้างบุญสร้างบารมีได้ ก็ต้องสร้างกันอย่างเต็มที่เต็มกำลัง อย่าไปขยักขย่อน เพราะชีวิตมนุษย์สั้นนัก ไม่ช้าเดี๋ยวเราก็ตายจากโลกนี้ไปแล้ว กายอื่น ภพอื่น ทำได้ยาก นาน ๆ จึงจะมีปรากฏสักครั้งหนึ่ง ซึ่งถือเป็นกรณียกเว้น เช่น ท้าวสักกเทวราชกับนางสุชาดาที่ได้ถวายทานกับพระอรหันต์

ตอนนี้เรายังมีกายมนุษย์ ยังมีชีวิตอยู่ มีเรี่ยวมีแรงแค่ไหน ก็สร้างบุญบารมีกันให้เต็มที่เต็มกำลัง เพราะอย่างไรก็ตาม ตนก็เป็นที่พึ่งแห่งตนอยู่ดี

 

ขอขอบคุณข้อมูล : วิชาการ 01

ขอขอบคุณรูปภาพ: บุญ/บาป

แชร์