ไม้กวาดคุณภาพดี สีสันสดใส สร้างอาชีพให้ชาวชุมชน

จากขวดน้ำน้อยค่า สู่ไม้กวาดคุณภาพดี สีสันสดใส ใช้งานคงทน สร้างงาน สร้างอาชีพให้ชาวชุมชนตำบลแสงสว่าง อำเภอหนองแสง จังหวัดอุดรธานี http://winne.ws/n26617

4.5 พัน ผู้เข้าชม
ไม้กวาดคุณภาพดี สีสันสดใส สร้างอาชีพให้ชาวชุมชน

       จากขวดน้ำน้อยค่า สู่ไม้กวาดคุณภาพดี สีสันสดใส ใช้งานคงทน สร้างงาน สร้างอาชีพให้ชาวชุมชนตำบลแสงสว่าง อำเภอหนองแสง จังหวัดอุดรธานี

        ขวดพลาสติกที่บรรจุน้ำอัดลมหรือน้ำหวานหลายขนาด หลากหลายสีสัน ประชาชนนิยมคัดแยกไปจำหน่ายตามร้านรับซื้อของเก่า หรือจำหน่ายให้พ่อค้าที่มารับซื้อของเก่าตามชุมชน ราคากิโลกรัมละ 7-8 บาท แต่ที่องค์การบริหารส่วนตำบลแสงสว่าง อำเภอหนองแสง จังหวัดอุดรธานี สามารถเพิ่มมูลค่าให้ขวดพลาสติกด้วยการนำไปทำไม้กวาดหลากสีสัน จำหน่ายในราคาด้ามละ 70 บาท สร้างงาน สร้างอาชีพให้กับราษฎรในพื้นที่

        นายสมาน เสโส นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแสงสว่าง กล่าวว่า องค์การบริหารส่วนตำบลแสงสว่าง ได้จัดตั้งกองทุนขยะตำบลแสงสว่าง ขับเคลื่อนตำบลสะอาด ส่งเสริมให้ชุมชนคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทาง ตามนโยบายการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัดอุดรธานี รับขยะจากชาวชุมชนตำบลแสงสว่าง ส่งจำหน่ายให้ร้านรับซื้อของเก่า แต่ร้านจะซื้อเฉพาะขวดใส ไม่ซื้อขวดสี ทำให้มีขวดพลาสติกสีเหลือเป็นจำนวนมาก 

ไม้กวาดคุณภาพดี สีสันสดใส สร้างอาชีพให้ชาวชุมชน

       จึงคิดหานวัตกรรมในการแปรรูปขวดพลาสติกจากอินเทอร์เน็ต พบว่าขวดพลาสติกสามารถทำเป็นไม้กวาดได้ และเริ่มทดลองทำไม้กวาดต้นแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลแสงสว่าง เมื่อประมาณ 6 เดือนที่ผ่านมา ลองผิดลองถูกจนเจ้าหน้าที่เกิดความชำนาญ นำไปถ่ายทอดความรู้ให้กลุ่มอนุรักษ์พลังงานเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ณ วัดศรีจันทราราม บ้านทับไฮ หมู่ 4 ตำบลแสงสว่าง ซึ่งกลุ่มได้มีการคัดแยกขยะเปียก ขยะแห้ง และทำบ่อแก๊สชีวภาพเดิมอยู่แล้ว นอกจากนี้ก้นขวดและเศษพลาสติกต่างๆ ทางกลุ่มยังนำไปผลิตเป็นดอกไม้พลาสติก สีสันสวยงาม

ไม้กวาดคุณภาพดี สีสันสดใส สร้างอาชีพให้ชาวชุมชน

        ด้านนายรันดร พิมพ์ดา ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร รักษาการตำแหน่งผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลแสงสว่าง กล่าวว่า เครื่องรีดขวดพลาสติก คือเครื่องมือสำคัญในการทำเส้นไม้กวาด เกิดจากการศึกษาผ่านยูทูป จึงไปดูงานที่องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าโพนค้อ อำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร และขอซื้อเครื่องต้นแบบกลับมาประดิษฐ์เครื่องรีดเพิ่มเติม ส่วนขั้นตอนการผลิตไม้กวาดไม่ยุ่งยาก เริ่มจากการคัดแยกขวดที่ชาวบ้านนำมาขายเข้ากองทุน รับซื้อกิโลกรัมละ 7 บาท และซื้อเพิ่มเติมจากร้านรับซื้อของเก่า 

       ซึ่งไม้กวาด 1 ด้าม จะใช้ขวดพลาสติกขนาด 1.25 ลิตร ประมาณ 24 ขวด นำขวดทั้งหมดมาดึงเป็นเส้นด้วยเครื่องรีดเส้น แล้วนำไปต้มด้วยเตาประหยัดพลังงานเพื่อให้เส้นพลาสติกยืดตัว ก่อนนำมาตัดทำเส้นไม้กวาดให้มียาวประมาณ 40 เซนติเมตร โดยไม้กวาด 1 ด้าม ใช้เส้นประมาณ 4 ขีด หรือ 450-600 เส้น ดังนั้นขวด 10 กิโลกรัม ก็จะได้เส้นไม้กวาด 5 กิโลกรัม สามารถทำไม้กวาดได้ประมาณ 12 ด้าม ปรับแต่งตัวด้ามที่ทำมาจากไผ่ให้เรียบร้อย ส่วนขวดขนาดเล็กจะใช้เป็นท่อหุ้มด้าม ก็จะได้ไม้กวาดพร้อมใช้งาน สีสันสดใส แข็งแรง คงทน จำหน่ายในราคาด้ามละ 70 บาท ปัจจุบันมีผู้สนใจมาศึกษาดูงานและสั่งซื้อไม้กวาดเป็นจำนวนมาก เงินที่ได้จากการจำหน่าย นำเข้ากองทุนขยะ เพื่อเป็นสวัสดิการให้กับชาวตำบลแสงสว่าง ต่อไป


ขอบคุณข้อมูลข่าวและที่มา   :   สวท.อุดรธานี

ไม้กวาดคุณภาพดี สีสันสดใส สร้างอาชีพให้ชาวชุมชน
ไม้กวาดคุณภาพดี สีสันสดใส สร้างอาชีพให้ชาวชุมชน
ไม้กวาดคุณภาพดี สีสันสดใส สร้างอาชีพให้ชาวชุมชน
ไม้กวาดคุณภาพดี สีสันสดใส สร้างอาชีพให้ชาวชุมชน
แชร์