ทางรอดที่แท้จริงของมนุษย์ !?!

ความตายไม่มีนิมิตหมาย ไม่มีใครรู้ล่วงหน้า แล้วทางรอดของมนุษย์มีหรือไม่ ทำอย่างไร http://winne.ws/n26628

1.2 พัน ผู้เข้าชม
ทางรอดที่แท้จริงของมนุษย์ !?!

เวลานี้ทั่วโลกต่างก็มีสุขมีทุกข์ปนกันไป บางประเทศสุขมากทุกข์น้อย บางประเทศทุกข์มากสุขน้อย สลับกันไป

ตัวอย่าง

ประเทศฟินแลนด์เป็นประเทศที่มีความสุขมากที่สุดในโลกเนื่องจากมีการวางแผนการมีชีวิตอยู่ อย่างเป็นระบบระเบียบ เริ่มตั้งแต่ระบบการศึกษา ความเสมอภาพ ความเท่าเทียม ความมั่นคงปลอดภัย รายได้ การสนับสนุนทางสังคม ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ความมีเสรีภาพ และ มีวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม เป็นต้น

ในขณะที่อีกหลายประเทศทั่วโลกกลับกำลังเผชิญกับปัญหาต่าง ๆ มากมาย เช่น ประเทศฮ่องกง เกิดอะไรขึ้นกับประเทศนี้ จุดเริ่มต้นความขัดแย้งคืออะไร ส่งผลให้ประชาชนทำลายร้านค้า สิ่งของ เครื่องใช้ สถานที่ ฯลฯ ที่สำคัญคือ ทะเลาะเบาะแว้ง และทำร้ายฆ่าฟันมนุษย์ด้วยกันเอง อย่างไร้สติ ไม่สามารถควบคุมได้ ไม่ทราบว่าจะต้องสูญเสียอีกเท่าไหร่ หรือนานแค่ไหน จะจบอย่างไร

ทางรอดของมวลมนุษยชาติ คือต้องมองกลับเข้าไปสู่ภายใน หยุดใจให้ได้ แล้วเข้าไปให้ถึงพระรัตนตรัยในตัว อย่ามัวทะเลาะ หรือขัดแย้งกัน ให้มองผ่านความแตกต่างเข้าไปถึงความเหมือนกันภายใน นั่นแหละเป็นทางรอดของมวลมนุษยชาติ ถ้าทุกคนทำใจหยุด ใจนิ่งได้ โลกก็จะเกิดสันติสุขที่แท้จริงได้

ถึงเวลาแล้ว ที่เราควรจะทำจิตใจให้สงบ ด้วยการปฏิบัติธรรมทำสมาธิ คือ หยุดใจเข้าสู่ภายในให้ได้ เพราะนี่คือทางรอดที่แท้จริงทางเดียวของมนุษย์ทุกคน

 

ขอขอบคุณข้อมูล : วิชาการ 01, 15 สิงหาคม พ.ศ. 2550

ขอขอบคุณรูปภาพ : พระ

แชร์