วิธีรักษาใจ ให้อยู่เหนืออารมณ์ ⁉!

คนเราอาจต้องเจอสภาพแวดล้อมที่ไม่อาจควบคุมได้ แต่เราควรรักษาใจให้อยู่เหนืออารมณ์เพื่อควบคุมตัวเราเองให้ได้ http://winne.ws/n26645

1.6 พัน ผู้เข้าชม
วิธีรักษาใจ ให้อยู่เหนืออารมณ์ ⁉!

ในแต่ละวันของการดำเนินชีวิตนั้น บางครั้งเราเลี่ยงไม่ได้ที่จะเจอะเจอเรื่องราวต่าง ๆ ที่พร้อมจะทำให้ใจเรากระเพื่อมหวั่นไหว ไปตามสภาพสถานการณ์ที่ต่างทยอยกันเข้ามา ไม่ว่าจะดี หรือร้ายก็ตาม ล้วนแล้วแต่เข้ามามีอิทธิพลต่ออารมณ์ และก็จะถามตัวเองบ่อยครั้งว่า.. เหนื่อยไหม ใจเราเป็นอะไรไปอีกหรือนี่?

แต่สำหรับชีวิตของผู้เข้าหาธรรมะอย่างถูกวิธี จะไม่ยอมให้จิตใจถูกกำหนดโดยสภาพแวดล้อม ใจจะต้องอยู่เหนือสภาพแวดล้อม และกลับใช้ใจเป็นตัวกำหนดสภาพแวดล้อมได้อีกด้วย

เพราะใจที่สงบจะกำหนดสิ่งแวดล้อมได้  ไม่ว่าจะเจอสถานการณ์ใดก็ตาม ใจจะยังคงสงบนิ่ง รับรู้เรื่องราวต่าง ๆ  ถ้าเรื่องราวนั้นเป็นเรื่องดี ก็จะมีวิธีการทำให้เรื่องนั้นดีขึ้นได้อีก  ถ้าร้ายก็จะมีใจสงบนิ่งแล้วค่อย ๆ แก้ปัญหากันไปอย่างสุขุม การที่จะทำอย่างนี้ได้ ก็ต้องอาศัยใจที่มีคุณภาพซึ่งใจที่มีคุณภาพนั้นเกิดจากการฝึกอย่างสม่ำเสมอ

การนั่งสมาธิสม่ำเสมอ เป็นการทำให้สภาวะจิตใจถูกจัดระเบียบให้หนักแน่นไม่ถูกทำให้หวั่นไหวง่าย ไม่ว่าด้วยอารมณ์ใด และบุญจากการนั่งสมาธิ ก็จะทำให้เราสามารถวินิจฉัยปัญหาที่เข้ามานั้นได้อย่างถูกต้อง บุญในตัวจะพาเราไปพบกับสถานการณ์ที่ดีกว่า

จะเห็นได้ว่า ถ้าเรานั่งสมาธิได้อย่างสม่ำเสมอ เราจะสามารถอยู่เหนืออารมณ์ และควบคุมสถานการณ์ให้เป็นไปอย่างที่เราต้องการได้ แล้วอะไร ๆ หลาย ๆ อย่าง ก็จะดีขึ้นอย่างที่คุณไม่คาดคิดทีเดียว

 

ฃอขอบคุณข้อมูล : พระสุวีโร

ขอขอบคุณรูปภาพ : ไลน์

แชร์