สุดยอด! มรส. ผลิตเจลล้างมือแจกป้องกันไวรัสโคโรนา 14 ก.พ.นี้

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรส. กล่าวว่า การผลิตเจลล้างมือ เป็นส่วนหนึ่งในรายวิชาของนักศึกษาหลักสูตรเคมี จึงนำมาเพิ่มทักษะให้กับนักศึกษาได้ลงมือปฏิบัติจริง เป็นการสร้างการเรียนรู้ต่อการทำงานในอนาคต http://winne.ws/n26870

687 ผู้เข้าชม
สุดยอด! มรส. ผลิตเจลล้างมือแจกป้องกันไวรัสโคโรนา 14 ก.พ.นี้

        มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (มรส.) โดยหลักสูตรเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผลิตเจลล้างมือ ป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา สร้างสุขอนามัยที่ดี แก่นักศึกษาและประชาชนในชุมชนท้องถิ่น พร้อมแจกในวันแห่งความรักและคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏ  14 ก.พ.นี้

     ผศ.ดร. วัฒนา รัตนพรหม รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี กล่าวว่า ตามที่ไวรัสโคโรนาระบาดจากประเทศจีนเข้าสู่ประเทศไทย และทุกภาคส่วนต่างเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านสุขอนามัยแกประชาชน รวมทั้ง มรส. เป็นสถาบันการศึกษาที่มีจำนวนนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรภายใน เป็นจำนวนมาก จึงเห็นความสำคัญของไวรัสชนิดนี้ที่สามารถแพร่ระบาดได้อย่างรวดเร็วจากคนสู่คน ทางหลักสูตรเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จึงผลิตเจลล้างมือ (Antibacterial Hand Gel) สำหรับแจกนักศึกษา อาจารย์ บุคลากร อีกทั้งมีการจัดวางบริการ ณ สำนักงานหน่วยงานภายในทั่วทั้งมหาวิทยาลัย เพื่อป้องกันไวรัส โคโรนาและเสริมสร้างสุขอนามัยที่ดีด้วย โดยจะแจกบุคลากรและประชาชนทั่วไปในวันแห่งความรักและครบรอบวันสถาปนามหาวิทยาลัย 46 ปี ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 ณ หอประชุมวชิราลงกรณ

      นอกจากนั้นจะนำไปมอบให้กับหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ตลอดจนประชาชนที่ประสงค์จะรับเจลล้างมือ สามารถติดต่อขอรับเจลหรือหากต้องการในปริมาณที่มาก ขอเชิญชวนนำบรรจุภัณฑ์ส่วนตัวมาแบ่งเจลล้างมือเพื่อนำไปแบ่งปันกับผู้อื่นได้

        ด้าน ผศ.ดร.ลักษมี ชัยเจริญวิมลกุล ประธานหลักสูตรเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรส. กล่าวว่า การผลิตเจลล้างมือ เป็นส่วนหนึ่งในรายวิชาของนักศึกษาหลักสูตรเคมี จึงนำมาเพิ่มทักษะให้กับนักศึกษาได้ลงมือปฏิบัติจริง เป็นการสร้างการเรียนรู้ต่อการทำงานในอนาคต เพื่อผลิตเป็นวิศวกรสังคม ตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย

อ่านต่อที่ https://www.banmuang.co.th

แชร์