จิตอาสาสู้ภัยโคโรนา ร่วมทำกิจกรรม BigCleaning โรงพยาบาลเลย

กระทรวงสาธารณสุขได้เชิญชวนให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขทุกจังหวัด จัดกิจกรรม จิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม Big Cleaning Week จิตอาสาสู้โคโรน่า ไวรัส เพื่อสร้างการรับรู้และตระหนัก http://winne.ws/n26873

593 ผู้เข้าชม
จิตอาสาสู้ภัยโคโรนา ร่วมทำกิจกรรม BigCleaning โรงพยาบาลเลย

        ที่ตึกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลเลย นายแพทย์ ชุมนุม วิทยานันท์  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเลย นำจิตอาสา 100 คน ทำกิจกรรม Big Cleaning Week  จิตอาสาสู้โคโรน่าไวรัสโดยมุ่งเน้น กิจกรรม กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ การสวมใส่หน้ากากอนามัย การทำความสะอาดสถานที่เสี่ยง การจัดการขยะมูลฝอยติดเชื้ออย่างถูกต้อง การประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ที่ถูกต้อง ลดความตื่นตระหนก และมีแผนเตรียมความพร้อมกรณีพบผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา

         นายแพทย์ ชุมนุม วิทยานันท์  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเลย เปิดเผยว่า จากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัส โคโรน่า สายพันธุ์ใหม่ 2019 ระบาดในประเทศจีนและยังพบผู้ป่วยยืนยันในประเทศอื่นๆ 27 ประเทศ รวมประเทศไทยด้วยนั้น องค์การอนามัยโลกได้ประกาศเป็นภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศ ในวันที่ 30 มกราคม 2563นั้น  ณ .วันนี้ ยอดผู้ติดเชื้อกว่า สามหมื่นราย เสียชีวิต หกร้อยกว่าราย กระทรวงสาธารณสุขได้เชิญชวนให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขทุกจังหวัด จัดกิจกรรม จิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม Big Cleaning Week  จิตอาสาสู้โคโรน่า ไวรัส เพื่อสร้างการรับรู้และตระหนัก ต่อสถานการณ์ไวรัสโคโรน่าและระดมความร่วมมือจากทุกภาคส่วนนั้น

อ่านต่อที่  https://www.facebook.com/Banmuangonline

แชร์