สภากาชาดฯ ออกประกาศ วิกฤติ COVID-19 โลหิตขาดแคลนทั่วประเทศ

สถานการณ์การระบาด COVID-19 ส่งผลกระทบผู้บริจาคโลหิตลดลงอย่างมาก หากขาดโลหิตจะส่งผลต่อการรักษาผู้ป่วยที่จำเป็นต้องใช้โลหิตเป็นประจำ ขอเชิญชวนผู้ที่มีสุขภาพดีบริจาคโลหิต http://winne.ws/n26960

493 ผู้เข้าชม
สภากาชาดฯ ออกประกาศ วิกฤติ COVID-19 โลหิตขาดแคลนทั่วประเทศ

          วิกฤติ COVID-19 โลหิตขาดแคลนทั่วประเทศ กาชาดขอให้ผู้ที่มีสุขภาพดีบริจาคโลหิตต่อเนื่อง

          สถานการณ์การระบาด COVID-19 ส่งผลกระทบผู้บริจาคโลหิตลดลงอย่างมาก หากขาดโลหิตจะส่งผลต่อการรักษาผู้ป่วยอุบัติเหตุ ผู้ป่วยผ่าตัด ตกเลือดหลังคลอด และผู้ป่วยโรคเลือดที่จำเป็นต้องใช้โลหิตเป็นประจำ กรุงเทพฯ การบริจาคโลหิตลดลงถึง 25% ส่วนภูมิภาค การบริจาคโลหิตลดลงถึง 15%


ขอเชิญชวนผู้ที่มีสุขภาพดีบริจาคโลหิต

ส่วนผู้ที่ต้องให้ประวัติการคัดกรองสุขภาพเพิ่มเติม กรณีดังนี้

1.มีความใกล้ชิดกับผู้ที่เดินทางกลับมาจากต่างประเทศ
2.ทำงานอยู่ใกล้หรือในบริเวณสนามบิน
3.ทำงานใกล้ชิดกับนักท่องเที่ยวต่างชาติ
4.ทำงานด้านการคัดกรองผู้ติดเชื้อ COVID-19

          หากผู้บริจาคโลหิตเดินทางมาจากประเทศที่มีการระบาดของโรค COVID-19 หรือผู้ที่สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วย ให้งดบริจาคโลหิต 4 สัปดาห์

ประกาศ ณ วันที่ 16 มีนาคม 2563ขอบคุณข้อมูลข่าว/ภาพ  :  สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

แชร์