“สมเด็จสังฆราช” ทรงอนุญาตวัดทั่วประเทศหนุนประชาชนปลูกผักสวนครัว

สมเด็จพระสังฆราชฯ ทรงอนุญาตให้วัดทั่วประเทศเปิดพื้นที่ว่างให้ประชาชนปลูกผักสวนครัว แบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือนช่วงวิกฤตโควิด-19 เพื่อสร้างความมั่นคงด้านอาหาร http://winne.ws/n27123

530 ผู้เข้าชม
“สมเด็จสังฆราช” ทรงอนุญาตวัดทั่วประเทศหนุนประชาชนปลูกผักสวนครัว

         สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ เลขานุการสมเด็จพระสังฆราช ผู้แทนสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณฯ สมเด็จพระสังฆราช รับมอบเมล็ดพันธุ์พืชผักสวนครัว จำนวน 20,000 ซอง จากนายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน(พช.) กระทรวงมหาดไทย และ ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ ที่นำมาถวายถวายสมเด็จพระสังฆราช เพื่อประทานแก่วัดทั่วประเทศที่มีพื้นดินไปช่วยชาวบ้านที่อยู่บ้านหยุดเชื่อ เพื่อชาติ ลดการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด 19 

        โดยให้ให้พื้นที่ดินของวัดปลูกผักสวนครัว สร้างความมั่นคงด้านอาหารลดค่าใช้จ่ายครัวเรือน มุ่งเน้นปลูกผักสวนครัวที่รับประทานประจำวันได้ มีเหลือแบ่งปัน สร้างกิจกรรมแห่งความรัก ความสามัคคีของคนในชุมชน ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม

          สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ เลขานุการสมเด็จพระสังฆราช ผู้แทนสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ ฯ สมเด็จพระสังฆราช ได้กล่าวหลังรับมอบว่า ขออนุโมทนากับประธานสภาสตรีฯ และอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ที่ได้นำเมล็ดพันธุ์พืชผักสวนครัว จำนวน 20,000 ซอง มามอบให้อีกครั้งหนึ่ง ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการที่วัดจะได้เปิดพื้นที่ของวัด หรือเชิญชวนให้ประชานได้ใช้พื้นที่ว่างรอบบริเวณบ้านพักปลูกพืชผักสวนครัว

         “ที่ผ่านมาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณฯสมเด็จพระสังฆราช ได้ประทานแนวทางให้ทุกวัดที่มีความพร้อมตั้งโรงทานและมอบข้าวสารอาหารแห้งช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน จากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ร่วมทั้งได้มอบหน้ากากผ้าและเมล็ดพันธุ์พืชผักสวนครัวที่อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนและประธานสภาสตรีฯนำมาถวายไว้เป็นที่ชื่นชอบของประชาชนมากวัดต่างๆที่ยังไม่ได้รับได้ร้องขอมามากโดยเฉพาะเมล็ดพันธุ์พืชผักสวนครัว จึงขออนุโมทนาบุญที่ได้นำมามอบถวายในวันนี้”

          สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ กล่าวว่า เมื่อ 20 กว่าปีก็ปลูกพืชผักสวนครัวที่ข้างกุฏิที่วัดราชบพิธฯ เหมือนกัน ส่วนบ้านคนไทยทั่วไปนั้นในอดีตมีพืชผักสวนครัวที่บ้านที่นอกชานบ้าน ทุกหลังคาเรือน ดังนั้น การถือโอกาสวิกฤตการแพร่ระบาดโควิด-19 รณรงค์ให้ทุกครัวเรือนปลูกพืชผักสวนครัวจึงเป็นสิ่งที่ดียิ่ง ทางคณะสงฆ์ก็ตื่นตัวเปิดพื้นที่วัดปลูกพืชผักสวนครัวกันมาก และจะช่วยรณรงค์ให้ญาติโยมปลูกพืชผักสวนครัวทุกครัวเรือนด้วย

ที่มา https://www.banmuang.co.th

แชร์