ได้เก็บได้แจกแล้ว! ผักสวนครัวผู้ว่าฯโคราชปลูกสู้ภัยโควิด

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เก็บผักสวนครัวที่ปลูกตาม โครงการ "บ้านนี้มีรักปลูกผักกินเองสู้ภัยโควิด-19" หลังปลูกได้ 41 วัน พืชผักงอกงาม ส่งต่อแบ่งปันชาวบ้านรอบจวนผู้ว่าฯ http://winne.ws/n27129

498 ผู้เข้าชม
ได้เก็บได้แจกแล้ว! ผักสวนครัวผู้ว่าฯโคราชปลูกสู้ภัยโควิด

         จวนผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วยนางณัฏฐินีภรณ์ จันทรโณทัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา และหัวหน้าส่วนราชการ ได้ร่วมกันเก็บผักที่ปลูกไว้นำร่องปฏิบัติการ Quick Win 90 วัน ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ซึ่งปลูกไว้เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2563 ที่ผ่านมา รวมระยะเวลา 41 วัน เพื่อเป็นแบบอย่างในการสร้างความมั่นคงทางด้านอาหาร พร้อมแบ่งปันผักสวนครัวให้กับชาวบ้านที่อาศัยอยู่บริเวณโดยรอบจวนผู้ว่าราชการจังหวัด

            นายวิเชียร กล่าวว่า ในช่วงที่ประเทศไทยกำลังประสบกับปัญหาไวรัสโควิด-19 ระบาด ส่งผลกระทบให้ชาวบ้านในพื้นที่ตกงาน ไม่มีงานทำ ขาดรายได้ในการดำรงชีวิต สำหรับปฏิบัติการ Quick Win 90 วัน ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ขยายผลปฏิบัติการนี้ ไปในทุกอำเภอ ทั้ง 32 อำเภอ ของจังหวัดนครราชสีมา โดยการปลูกผักสวนครัวที่มีอายุการเก็บเกี่ยวสั้นและใช้น้ำน้อย เช่น ผักคะน้า ผักบุ้ง ผักกวางตุ้ง หอม มะละกอ พริก และมะเขือในบ้านพักของตนเอง ซึ่งจะเป็นการลดรายจ่ายของประชาชนในภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว และเป็นแหล่งอาหารในครัวเรือน 

      ในการเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยการรณรงค์ให้มีการปลูกผักสวนครัว เน้นการพึ่งตนเอง ซึ่งผลผลิตที่ได้จะนำไปแบ่งปันกันในชุมชน เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในครอบครัว เป็นการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านในช่วงวิกฤตเชื้อไวรัสโควิด-19 ระบาด

         ขณะเดียวกันนายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี พร้อมประธานชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสิงห์บุรี พลิกดินว่างเปล่าหลังจวนเป็นอาหาร  ทำการเกษตร 3 ด้าน ด้านการเพาะปลูก ด้านปศุสัตว์ ด้านประมง โดยเน้นย้ำ ให้ทำการเกษตรให้ครบ 3 ด้าน เช่น เลี้ยงเป็ด เลี้ยงไก่ เลี้ยงแพะ เลี้ยงปลา ปลูกผักสวนครัว ปลูกไม้ผล เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง #อยู่บ้าน #ปลูกผักสวนครัว Stay at home มีรายได้ มีงานทำ มีข้าวกิน สุขกาย สุขใจ ปลอดภัยโควิด-19

ที่มา https://www.banmuang.co.th

แชร์