"ม.สงฆ์ มจร"รับมอบ ตู้กับข้าวปันน้ำใจสู่ชุมชนสู้ภัยโควิด-19

มจร. อ.วังน้อย ได้รับมอบ ตู้กับข้าว ปันน้ำใจสู้ภัยโควิด-19 ดร.จันทร แสงสุวรรณวาว ได้ร่วมปันน้ำใจโดยการจัดทำตู้กับข้าวปันน้ำใจ เพื่อมอบให้กับส่วนงานหรือองค์กรสำหรับจัดตั้งไว้เพื่อเป็นศูนย์รวมการแบ่งปันน้ำใจระหว่างกันสำหรับทุกชุมชน http://winne.ws/n27131

402 ผู้เข้าชม
"ม.สงฆ์ มจร"รับมอบ ตู้กับข้าวปันน้ำใจสู่ชุมชนสู้ภัยโควิด-19

       มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา ได้รับมอบ ตู้กับข้าว ปันน้ำใจสู้ภัยโควิด-19 ดร.จันทร แสงสุวรรณวาว ดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาพุทธจิตวิทยา คณะมนุษยศาสตร์ ได้ร่วมปันน้ำใจโดยการจัดทำตู้กับข้าวปันน้ำใจ เพื่อมอบให้กับส่วนงานหรือองค์กรสำหรับจัดตั้งไว้เพื่อเป็นศูนย์รวมการแบ่งปันน้ำใจระหว่างกันสำหรับทุกชุมชนและสังคมในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

      โดยมีผู้รับมอบคือ พระมหาพุทธศักดิ์ ฐานิสฺสโร ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพย์สิน มจร และประสานงานโครงการโดย ดร.ลำพอง กลมกูล รักษาการผู้อำนวยการส่วนวิจัย สารสนเทศและบริการวิชาการ ศูนย์อาเซียนศึกษา มจร ในโอกาสนี้ขอเชิญชวนคณะผู้บริหาร บุคลากร และนิสิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ร่วมแบ่งปันน้ำใจทั้งในฐานะผู้ให้และผู้รับผ่านตู้กับข้าว ปันน้ำใจสู้ภัยโควิด-19 นี้ ตู้นี้จัดตั้งไว้ ณ ชั้น 1 อาคารสำนักงานอธิการบดี มจร

ที่มา https://www.banmuang.co.th

แชร์