พ่อเมืองเพชรฯ ชวนปลูกผักสวนครัวแบ่งปันผู้ยากไร้

ผู้เดือดร้อนสามารถมารับเมล็ดพันธุ์ผักได้ที่ตู้ปันรักผักกินกัน มาร่วมสร้างกิจกรรมให้คนในครอบครัวร่วมกันทำ นำมาซึ่งความอบอุ่น ช่วงอยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ http://winne.ws/n27149

443 ผู้เข้าชม
พ่อเมืองเพชรฯ ชวนปลูกผักสวนครัวแบ่งปันผู้ยากไร้

       วันที่ 26 พฤษภาคม 2563  นายกอบชัย บุญอรณะ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี นายชาญณรงค์ พวงสั้น เกษตรจังหวัดเพชรบุรี หัวหน้าส่วนราชการและประชาชน ร่วมโครงการตู้ปันรักผักกินกัน ณ ถนนริมแม่น้ำเพชรบุรีข้างจวนผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี

พ่อเมืองเพชรฯ ชวนปลูกผักสวนครัวแบ่งปันผู้ยากไร้

           นายกอบชัย กล่าวว่าจากโครงการสร้างต้นแบบของครอบครัวมหาดไทย จัดทำที่ว่างสร้างอาหาร สู้สถานการณ์โควิด-19 ใช้เวลาว่างจากภารกิจ หันมาปลูกผักสวนครัว แทบทุกชนิด ทั้งลองทำ ลองดู ทดลองแล้วได้ผล จึงนำผลผลิตมาให้ชาวบ้านดู ให้เห็นจริงว่าปลูกกินเองได้ไม่ต้องซื้อ ประหยัดเงินค่ากับข้าว ลดรายจ่ายแถมมีรายได้เพิ่มอีก ขอเชิญชวนประชาชนมาปลูกพืชผักสวนครัว 

           ซึ่งขณะนี้ทุกอำเภอได้มีการจัดตั้งตู้ปันรักผักกินกัน โดยสำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบุรี และบริษัทประชารัฐรักสามัคคีเพชรบุรี (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด แม้อาจจะเป็นตู้ปันรักผักกินกัน เริ่มต้นเพียง 10 แห่ง แต่เชื่อมั่นว่า องค์กร หน่วยงานหรือภาคประชาชน หรือภาคประชาชนจะได้ร่วมแบ่งปันเมล็ดพันธุ์ผักและปุ๋ยอินทรีย์ เพื่อกระจายพันธุ์พืชให้ถึงทุกชุมชน นับเป็นการแบ่งปันอาหารให้ผู้ยากไร้ แบบต่อยอดอย่างมั่นคงและต่อเนื่องที่จะมีพืชผักไว้เป็นอาหารประจำวัน

พ่อเมืองเพชรฯ ชวนปลูกผักสวนครัวแบ่งปันผู้ยากไร้

        ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีได้กล่าวเพิ่มเติมว่า ผู้เดือดร้อนสามารถมารับเมล็ดพันธุ์ผักได้ที่ตู้ปันรักผักกินกัน มาร่วมสร้างกิจกรรมให้คนในครอบครัวร่วมกันทำ นำมาซึ่งความอบอุ่น ช่วงอยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ และบอกถึงผู้ที่จะร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการแบ่งปันสู่สังคมก็สามารถนำมาใส่ไว้ในตู้ปันรักผักกินกันไว้ให้ผู้อื่นต่อไป.

พ่อเมืองเพชรฯ ชวนปลูกผักสวนครัวแบ่งปันผู้ยากไร้

ที่มา https://www.banmuang.co.th

แชร์