สำนักงานเลขาธิการสภาฯ ตั้งตู้ปันสุขร่วมช่วยสู้ภัยโควิด-19

สำนักวิชาการ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฏร ได้จัดกิจกรรมแบ่งปันน้ำใจสู่ชาวไทย ในช่วงประเทศประสบกับสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 โดยได้นำไข่ไก่และขนมมาใส่ไว้ที่ตู้ปันสุข หน้าสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราฎร อาคารกษาปณ์ http://winne.ws/n27156

301 ผู้เข้าชม
สำนักงานเลขาธิการสภาฯ ตั้งตู้ปันสุขร่วมช่วยสู้ภัยโควิด-19

        วันที่ 29 พ.ค. 2563   สภาผู้แทนราษฎรกำลังมีการประชุมพิจารณา พระราชกำหนด (พ.ร.ก.) ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ.2563, พ.ร.ก.การให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ประกอบวิสาหกิจ ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ.2563 และ พ.ร.ก.การรักษาเสถียรภาพของระบบการเงินและความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศ พ.ศ.2563 ต่อเนื่องเป็นวันที่ 3 อยู่นั้น

        สำนักวิชาการ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฏร ได้จัดกิจกรรมแบ่งปันน้ำใจสู่ชาวไทย ในช่วงประเทศประสบกับสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 โดยได้นำไข่ไก่และขนมมาใส่ไว้ที่ตู้ปันสุข หน้าสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราฎร  อาคารกษาปณ์ ได้มีประชาชนที่ได้รับผลกระทบเดินทางไปรับสิ่งของเป็นจำนวนมากภายใน 5 นาทีก็หมดตู้แล้ง

         ขณะการอภิปรายในห้องประชุมสภาฯ นายอัครเดช วงษ์พิทักษ์โรจน์ ส.ส.ราชบุรี พรรคประชาธิปัตย์ ได้อภิปราย เสนอให้รัฐนำมาใช้กระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก สร้างมูลค่าเพิ่มให้เกษตรกร โดยการพัฒนาแหล่งน้ำ  เพราะจากการลงพื้นที่ยังพบว่า มีคลองชลประทาน แหล่งน้ำที่เสื่อมโทรมขาดการดูแลมานาน 10-20 ปี ตั้งแต่มีการกระจายอำนาจถ่ายโอนภารกิจคลองเล็ก หรือคลองไส้ไก่ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าดูแล เพราะโอนแต่ภารกิจ แต่ไม่ได้ให้งบไปด้วย 

ท         างด้านนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์  รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้ชี้แจงโดยได้โชว์ผลงานการส่งออกทั้งรูปแบบอ๊อฟไลน์ และตลาดออนไลน์ ทำให้ยอดส่งออกเป็นลำดับสำคัญของโลก คือ 

       1.ทุเรียนส่งออกอันดับ 1 ของโลก คือ มากกว่าฮ่องกงมาเลเซียหลายเท่าตัวแม้ในสถานการณ์โควิดนำรายได้เข้าประเทศได้ถึง 24,397 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 30 ตลาดจีน ฮ่องกง และอาเซียน เป็นต้น โดยส่วนหนึ่งอาจเกิดจากผลที่กระทรวงพาณิชย์และรัฐบาลทำ FTA กับหลายประเทศ ทำให้ภาษีนำเข้าเป็น0ทำให้ขีดความสามารถในการแข่งขันของเราเพิ่มขึ้น 

        2.เนื้อหมู เนื้อหมูแช่แข็ง แช่เย็น ส่งออกได้เป็นลำดับ1ของอาเซียน เฉพาะเดือนมกราคม-เมษายน ส่งออกให้ได้ถึง 1,085 ล้านบาท ตลาดสำคัญมีทั้งฮ่องกงและลาวกัมพูชา เมียนมาและในส่วนกลุ่มประเทศอาเซียน ทำให้ตัวเลขส่งออกในภาพรวมของประเทศไทย 2 เดือนที่ผ่านมาเป็นบวกต่อเนื่องกัน ในเดือนมีนาคมที่ตัวเลขส่งออกประเทศไทยบวกร้อยละ 4.17 เมษายน บวกร้อยละ 2.12

ที่มา https://www.banmuang.co.th

แชร์