"พ.ร.บ. คืออะไร.....ใครมีหน้าที่ต้องทำ?

ประกัน พ.ร.บ. ให้ความคุ้มครองเฉพาะความเสียหายที่เกิดแก่ชีวิต ร่างกายและอนามัยเท่านั้น ไม่รวมถึงความเสียหายที่เกิดขึ้นกับทรัพย์สิน http://winne.ws/n27206

1.5 พัน ผู้เข้าชม
"พ.ร.บ. คืออะไร.....ใครมีหน้าที่ต้องทำ?
"พ.ร.บ. คืออะไร.....ใครมีหน้าที่ต้องทำ?
"พ.ร.บ. คืออะไร.....ใครมีหน้าที่ต้องทำ?

ที่มา https://www.banmuang.co.th/

แชร์