สัมผัสหมอกฝนควนสวรรค์ตาแก้ว แหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของเมืองลุง

สถานที่ท่องเที่ยวพักผ่อนชมวิว ชมทะเลหมอกที่สวยงามแห่งใหม่ของจังหวัดพัทลุง ในแต่ละวันก็มีนักท่องเที่ยวทั้งภายในและต่างจังหวัดให้ความสนใจ เดินทางไปพักแรมบริเวณจุดชมทะเลหมอกเป็นจำนวนมาก http://winne.ws/n27234

790 ผู้เข้าชม
สัมผัสหมอกฝนควนสวรรค์ตาแก้ว แหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของเมืองลุง
สัมผัสหมอกฝนควนสวรรค์ตาแก้ว แหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของเมืองลุง

       ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวในจังหวัดพัทลุง เริ่มเปิดให้บริการรับนักท่องเที่ยวเข้าชมความสวยงามธรรมชาติ ภายหลังจากที่จังหวัดพัทลุง ได้เปิดให้ประชาชนทั้งภายในและต่างจังหวัด เดินทางเข้าออกได้อย่างสะดวก ทำให้กลุ่มนักท่องเที่ยวที่นิยมพักผ่อนตามแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นธรรมชาติ 

       โดยเฉพาะแหล่งท่องเที่ยวบริเวณเชิงเขาบรรทัด ในพื้นที่ อ.กงหรา จ.พัทลุง ซึ่งมีสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามเป็นธรรมชาติ และเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวได้ใช้สถานที่ท่องเที่ยวพักผ่อนหลายๆจุด ไม่ว่าจะเป็นน้ำตก ไพรวัลย์ น้ำตกมโนราห์ จุดชมวิว และชมทะเลหมอก ภูรุ่งแจ้งและภูสวรรค์ตาแก้ว ที่อยู่ใกล้ๆ กันบริเวณเชิงเขาบรรทัด

         โดยเฉพาะควนสวรรค์ ตาแก้ว สถานที่ท่องเที่ยวพักผ่อนชมวิว ชมทะเลหมอกที่สวยงามแห่งใหม่ของจังหวัดพัทลุง ในแต่ละวันก็มีนักท่องเที่ยวทั้งภายในและต่างจังหวัดให้ความสนใจ เดินทางไปพักแรมบริเวณจุดชมทะเลหมอกเป็นจำนวนมาก เพราะสถานที่ท่องเที่ยวภูสวรรค์ตาแก้ว 

        นอกจากจะเป็นจุดชมวิว ชมทะเลหมอก ชมหินรูปหัวใจ ชมทิวทัศน์ภูเขานางพันธุรัตน์และชมน้ำตกหนานสูง ซึ่งเป็นน้ำตกที่สูงที่สุดของจังหวัดพัทลุงแล้ว สถานที่ท่องเที่ยวควนสวรรค์ตาแก้ว ยังเปิดให้บริการห้องพัก และลานกางเต้นส์แก่นักท่องเที่ยว การเดินทางขึ้นลงระหว่างหมู่บ้านไปยังแหล่งท่องเที่ยว ก็มีรถบริการรับส่งขึ้นลงตลอดเวลา

สัมผัสหมอกฝนควนสวรรค์ตาแก้ว แหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของเมืองลุง
สัมผัสหมอกฝนควนสวรรค์ตาแก้ว แหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของเมืองลุง
สัมผัสหมอกฝนควนสวรรค์ตาแก้ว แหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของเมืองลุง
สัมผัสหมอกฝนควนสวรรค์ตาแก้ว แหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของเมืองลุง

ที่มา https://www.banmuang.co.th/

แชร์