วัดเขาอิติสุคโต อัญเชิญ “หลวงพ่อสำเร็จ” หินหยกหนัก 3.5 ตันให้ประชาชนบูชา

ด้วยรูปสังขารยังคงเป็นกายมนุษย์ มีสัดส่วนกล้ามเนื้อ กระดูก โครงสร้างแบบมนุษย์ เพื่อให้เป็นปริศนาธรรมแฝงดั่งที่พระพุทธองค์ทรงสำเร็จได้ในขณะที่ยังคงใช้ร่างกายของมนุษย์ในการปฏิบัติจนปรินิพพานฉันใด มนุษย์ผู้ประเสริฐก็สามารถประพฤติตามได้ฉันนั้น http://winne.ws/n27395

267 ผู้เข้าชม
วัดเขาอิติสุคโต อัญเชิญ “หลวงพ่อสำเร็จ” หินหยกหนัก 3.5 ตันให้ประชาชนบูชา
วัดเขาอิติสุคโต อัญเชิญ “หลวงพ่อสำเร็จ” หินหยกหนัก 3.5 ตันให้ประชาชนบูชา

        วันที่ 8 กันยายน 2563 ที่บริเวณลานปฏิบัติธรรมต้นโพธิ์ วัดเขาอิติสุคโต อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ พระครูสุนทรคีรีวงศ์ เจ้าอาวาสวัดเขาอิติสุคโต พร้อมพระสงฆ์รวม 9 รูปประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ อัญเชิญ “หลวงพ่อสำเร็จ” แกะสลักจากหินหยกขาวขนาดใหญ่ ท่ามกลางแม่ชีและศิษยานุศิษย์จำนวนมากร่วมกันถวายเพื่อให้ประชาชนนักท่องเที่ยวได้กราบสักการะบูชา

วัดเขาอิติสุคโต อัญเชิญ “หลวงพ่อสำเร็จ” หินหยกหนัก 3.5 ตันให้ประชาชนบูชา
วัดเขาอิติสุคโต อัญเชิญ “หลวงพ่อสำเร็จ” หินหยกหนัก 3.5 ตันให้ประชาชนบูชา

         น.ส.ศรุดา รัตนินพรกุล กรรมการ ผจก.ทิพย์นิรมิต แกะสลักพระหิน อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม กล่าวว่า “หลวงพ่อสำเร็จ” มีความงดงามจากหินหยกขาวแกะสลักขนาดความสูง 2.29 เซนติเมตร หน้าตัก 59 นิ้ว น้ำหนักรวม 3.5 ตัน มูลค่าเกือบ 2 ล้านบาท เริ่มแกะสลักจากหินหยกขาวก้อนเดียวที่มีน้ำหนักมากถึง 4.8 ตัน และใช้ช่างแกะสลักมือเดียวทั้งองค์จากโรงแกะหินทิพย์นิรมิต เวลาจัดสร้าง 145 วันจนแล้วเสร็จสมบูรณ์ พร้อมด้วยบุญนำพาให้พุทธศาสนิกชนมาเจอกันร่วมกันถวายพระพุทธรูปหินหยกขาวที่เป็นระดับมาสเตอร์พีช ชิ้นเดียวในโลก มาตั้งไว้ที่วัดเขาอิติสุคโตแห่งนี้ 

          โดยลักษณะของหลวงพ่อแตกต่างจากที่อื่น มีพระพักตร์สงบ เมตตา และดวงตามองลงสู่เบื้องล่าง แย้มพระโอษฐ์เล็กน้อย เป็นพระพุทธเจ้าที่มีร่างกายเป็นมนุษย์ แต่ว่าครบตามหลักมหาบุรุษ 32 ประการ และแตกต่างจากพระพุทธรูปทั่วๆไป ด้วยรูปสังขารยังคงเป็นกายมนุษย์ มีสัดส่วนกล้ามเนื้อ กระดูก โครงสร้างแบบมนุษย์ เพื่อให้เป็นปริศนาธรรมแฝงดั่งที่พระพุทธองค์ทรงสำเร็จได้ในขณะที่ยังคงใช้ร่างกายของมนุษย์ในการปฏิบัติจนปรินิพพานฉันใด มนุษย์ผู้ประเสริฐก็สามารถประพฤติตามได้ฉันนั้น

 

วัดเขาอิติสุคโต อัญเชิญ “หลวงพ่อสำเร็จ” หินหยกหนัก 3.5 ตันให้ประชาชนบูชา
วัดเขาอิติสุคโต อัญเชิญ “หลวงพ่อสำเร็จ” หินหยกหนัก 3.5 ตันให้ประชาชนบูชา

          ซึ่งทางผู้จัดสร้างตั้งใจสร้างถวายให้เป็นพุทธบูชาแด่พระศาสนา บังเกิดเหตุปัจจัย 3 ประการคือ 

    1.พระองค์นี้ต้องสง่างามสมพุทธลักษณะและต้องแกะจากหินก้อนเดียวช่างมือเดียว 

    2.พระองค์นี้เกิดจากการร่วมบุญโดยความตั้งใจและสมัครใจ สร้างเพื่อศาสนาโดยมิได้หวังผลตอบแทน 

     3.พระองค์นี้ท่านจะเลือกสถานที่ประดิษฐานเอง อันต้องสมบรูณ์ตามที่เราตั้งเงื่อนไขคือ อยู่บนเขา เป็นสถานที่พัฒนาจิตเพื่อส่วนรวม และตอบรับโดยความสมัครใจ ตั้งใจ สมบูรณ์พร้อมด้วยเหตุปัจจัยทั้งมวลบังเกิดพร้อมสำเร็จลุล่วงสมบูรณ์โดยง่าย จึงได้สมญานามว่า "หลวงพ่อสำเร็จ" พร้อมกันนี้ก็อยากเชิญชวนให้ชาวหัวหินและคนไทยทุกคนได้มานมัสการ “หลวงพ่อสำเร็จ” ที่เราตั้งใจนำมาถวายที่วัดเขาอิติสุคโตแห่งนี้.

 ที่มา https://www.banmuang.co.th/

แชร์