บริจาคกระดาษ A4 ใช้แล้ว ทำสมุดให้น้อง ๆ บนดอย จังหวัดเชียงใหม่

ส่งต่อกระดาษ A4 ที่ใช้แล้วหน้าเดียวหรือสมุดที่ยังใช้ไม่หมด ส่งไปให้น้องบนดอย http://winne.ws/n27413

650 ผู้เข้าชม
บริจาคกระดาษ A4 ใช้แล้ว ทำสมุดให้น้อง ๆ บนดอย จังหวัดเชียงใหม่

ส่งต่อกระดาษ A4 ที่ใช้แล้วหน้าเดียว

หรือสมุดที่ยังใช้ไม่หมด ส่งไปให้น้องบนดอย อ.ออมก๋อยจ.เชียงใหม่

เพื่อให้น้องๆ ได้มีโอกาสเรียนหนังสือพัฒนาการศึกษาให้ดีขึ้น

 

โดยโครงการนี้จะรวบรวมกระดาษและสมุด

จัดส่งต่อให้คุณครู และจิตอาสาบนดอย

- ศศช.บ้านปิพอ

- ศศช.บ้านซอแอะ

- ศศช.บ้านใหม่ทอง

- ศศช.เล้อเตอโกร

- ศศช.ยะลิกุย

 

บริจาคได้ที่ : 7-Eleven
โดยส่งพัสดุระบุสาขาแบบรับที่ปลายทาง
สาขา 01866 ดอนฉิมพลี
คุณไพศาลกาญจนประเสริฐ

 โทร. 094-121-0029

 ส่งฟรีได้ที่ 7-Eleven ทุกสาขาน้ำหนักไม่เกิน
10 กิโลกรัม โปร speedD เมื่อซื้อของมูลค่า40.-

ที่มา https://www.facebook.com/punpromotion

แชร์