นายก อบต.พันท้ายนรสิงห์ ทุ่มสุดตัว ด้วยหัวใจ สร้างโรงพยาบาลสนามแห่งที่ 3

นายวัฒนา แตงมณี นายก อบต.พ้นท้ายนรสิงห์ เจ้าของหรือผู้บริหารวัฒนาแฟคตอรี่ ยอมสละที่ดินของตัวเอง มาทำเพื่อประโยชน์สาธารณะ สร้างโรงพยาบาลสนาม http://winne.ws/n27593

393 ผู้เข้าชม
นายก อบต.พันท้ายนรสิงห์ ทุ่มสุดตัว ด้วยหัวใจ สร้างโรงพยาบาลสนามแห่งที่ 3

        นายก อบต.พันท้ายนรสิงห์ ทุ่มสุดตัว ด้วยหัวใจ สร้าง ศูนย์ห่วงใยคนสาครแห่งที่ 3 ใกล้แล้วเสร็จ !

        ต้องขอขอบคุณนายวัฒนา แตงมณี นายก อบต.พ้นท้ายนรสิงห์ เจ้าของหรือผู้บริหารวัฒนาแฟคตอรี่ ยอมสละที่ดินของตัวเอง มาทำเพื่อประโยชน์สาธารณะ สร้างโรงพยาบาลสนาม หรือ ศูนย์ห่วงใยคนสาคร แห่งที่ 3 เพื่อนำผู้ที่ติดเชื้อโควิด-19 ใน จ.สมุทรสาคร มากักตัวเป็นระยะเวลา 14 วันหรือจนกว่าหาย โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายแต่อย่างใดๆ ทั้งสิ้น !

           โดยขณะนี้ การสร้างโรงพยาบาลสนามแห่งนี้ ใกล้แล้วเสร็จ !

            เหลือแค่จัดพื้นที่สำหรับบุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ ที่จะเข้ามาดูแลผู้ติดเชื้อ

            โดยคาดว่าอีก 1 – 2 วันนี้ ศูนย์ห่วงใยคนสาครแห่งที่ 3 นี้ ก็จะสามารถนำผู้ติดเชื้อโควิด-19 จากในชุมชนเข้ามากักตัวได้ โดยจะสามารถรองรับได้โกดังละ 140 คน รวมทั้ง 2 โกดังก็ประมาณ 280 – 300 คน

         นอกจากนี้ นายวัฒนา ยังจะสร้างโรงพยาบาลสนาม เพื่อรองรับผู้ติดเชื้ออีก 1,000 เตียง ซึ่งหากโรงพยาบาลสนาม 1,000 เตียงนี้ ยังไม่เพียงพอต่อการรองรับผู้ติดเชื้อ ตนก็ยินดีที่จะสร้างเพิ่มให้อีก หรือถ้าจะต้องสร้างจนเต็มพื้นที่ 100 ไร่ที่เหลืออยู่นี้ ก็ยินดี

           เพื่อให้ จ.สมุทรสาครมีที่รองรับผู้ติดเชื้อโควิด-19 และเพื่อเป็นประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวม

นายก อบต.พันท้ายนรสิงห์ ทุ่มสุดตัว ด้วยหัวใจ สร้างโรงพยาบาลสนามแห่งที่ 3
นายก อบต.พันท้ายนรสิงห์ ทุ่มสุดตัว ด้วยหัวใจ สร้างโรงพยาบาลสนามแห่งที่ 3
นายก อบต.พันท้ายนรสิงห์ ทุ่มสุดตัว ด้วยหัวใจ สร้างโรงพยาบาลสนามแห่งที่ 3
นายก อบต.พันท้ายนรสิงห์ ทุ่มสุดตัว ด้วยหัวใจ สร้างโรงพยาบาลสนามแห่งที่ 3
นายก อบต.พันท้ายนรสิงห์ ทุ่มสุดตัว ด้วยหัวใจ สร้างโรงพยาบาลสนามแห่งที่ 3
นายก อบต.พันท้ายนรสิงห์ ทุ่มสุดตัว ด้วยหัวใจ สร้างโรงพยาบาลสนามแห่งที่ 3
นายก อบต.พันท้ายนรสิงห์ ทุ่มสุดตัว ด้วยหัวใจ สร้างโรงพยาบาลสนามแห่งที่ 3
นายก อบต.พันท้ายนรสิงห์ ทุ่มสุดตัว ด้วยหัวใจ สร้างโรงพยาบาลสนามแห่งที่ 3

ที่มา https://www.facebook.com/ejan2016

แชร์