คณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานีร่วมกับวัดพระธรรมกายมอบข้าว 3 ตันช่วยชาวเมียนมา

เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายและพระวิเทศธรรมาภรณ์ ประธานมูลนิธิธรรมกาย ได้นำข้าวสารขนาด 5 กิโลกรัมจำนวน 120 ถุงขนาด 2 กิโลกรัมจำนวน 1,000 ถุงและขนาด 1 กิโลกรัมจำนวน 400 ถุง รวม 3,000 กิโลกรัม http://winne.ws/n27603

524 ผู้เข้าชม
คณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานีร่วมกับวัดพระธรรมกายมอบข้าว 3 ตันช่วยชาวเมียนมา

         วันศุกร์ที่ 15 มกราคม  พระธรรมรัตนาภรณ์เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี พระครูวิจิตรอาภากร เจ้าคณะอำเภอคลองหลวง พระครูสังฆรักษ์ รังสฤษดิ์ อิทฺธิจินฺตโก เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายและพระวิเทศธรรมาภรณ์ ประธานมูลนิธิธรรมกาย ได้นำข้าวสารขนาด 5 กิโลกรัมจำนวน 120 ถุงขนาด 2 กิโลกรัมจำนวน 1,000 ถุงและขนาด 1 กิโลกรัมจำนวน 400 ถุง รวม 3,000 กิโลกรัม มอบเป็นสาธารณสงเคราะห์ให้แก่ผู้แทนศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมจังหวัดสมุทรสาคร เพื่อนำไปช่วยเหลือชุมชนชาวเมียนมาที่พำนักอาศัยอยู่ในประเทศไทยทั้งในจังหวัดสมุทรสาคร สมุทรปราการ นครปฐมและจังหวัดใกล้เคียง 

           โดยได้ประสานงานกับองค์กร Aid Alliance Committee for Myanmar Worker (AAC) ซึ่งเป็นองค์กรที่ดูแลชาวเมียนมาในประเทศไทย นำข้าวสารอาหารแห้งและสิ่งของอุปโภคบริโภคที่จำเป็นส่งให้ถึงแก่ชุมชนชาวเมียนมาในจังหวัดต่างๆ ซึ่งก่อนหน้านี้วัดพระธรรมกายและมูลนิธิธรรมกายได้ส่งเวชภัณฑ์ และเครื่องอุปโภคบริโภคจัดเป็นถุงยังชีพกว่า 2,000 ชุด ลงไปให้ความช่วยเหลือชุมชนชาวเมียนมาใน อ.เมือง จ.สมุทรสาคร เพื่อบรรเทาผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในขณะนี้ 

https://www.banmuang.co.th/

แชร์