กาฬสินธุ์นำจิตอาสาพัฒนาชุมชนเอามื้อสามัคคีทำความดีด้วยหัวใจ

ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยส่วนราชการ ผู้นำชุมชน ประชาชน จิตอาสา ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาชุมชนเอามื้อสามัคคี ทำความดีด้วยหัวใจ เพื่อแสดงออกถึงความรัก ความสามัคคี http://winne.ws/n27638

245 ผู้เข้าชม
กาฬสินธุ์นำจิตอาสาพัฒนาชุมชนเอามื้อสามัคคีทำความดีด้วยหัวใจ
กาฬสินธุ์นำจิตอาสาพัฒนาชุมชนเอามื้อสามัคคีทำความดีด้วยหัวใจ

       วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 ที่วัดปฐมปฏิมากร (วัดใต้) บ้านกลางหมื่น หมู่ที่ 1  ต.กลางหมื่น อ.เมือง  จ.กาฬสินธุ์ นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการ จ.กาฬสินธุ์ เป็นประธานเปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และเป็นประธานการจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาชุมชนเอามื้อสามัคคี ทำความดีด้วยหัวใจ ซึ่งสำนักงานพัฒนาชุมชน จ.กาฬสินธุ์จัดขึ้น 

          เพื่อแสดงออกถึงความรัก ความสามัคคี และปฏิบัติตนตามรอยพระยุคลบาทเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยมีนายพิชัย ส่งสุขเลิศสันติ ปลัด จ.กาฬสินธุ์ นายอุทัย สิงห์ทอง พัฒนาการ จ.กาฬสินธุ์ นายสมเจตน์ เต็งมงคล นายอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยข้าราชการ ผู้นำชุมชน ประชาชน จิตอาสา ร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

กาฬสินธุ์นำจิตอาสาพัฒนาชุมชนเอามื้อสามัคคีทำความดีด้วยหัวใจ

          จากนั้นนายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการ จ.กาฬสินธุ์ ได้นำผู้เข้าร่วมกิจกรรมกล่าวคำปฏิญาณ เราทำความดีเพื่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ก่อนร่วมกิจกรรมจิตอาสา โดยนำจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ ทาสีหอระฆัง ปลูกพืช และผักสวนครัว ทำความสะอาดบริเวณวัด ทั้งนี้ เพื่อแสดงออกถึงความรัก ความสามัคคี และปฏิบัติตนตามรอยพระยุคลบาทเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

       นายอุทัย สิงห์ทอง พัฒนาการ จ.กาฬสินธุ์ กล่าวว่า กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาชุมชนเอามื้อสามัคคี ทำความดีด้วยหัวใจ ที่ร่วมจัดขึ้นในครั้งนี้ เป็นการจัดขึ้นพร้อมกันทั่วประเทศ ถือเป็นจุดนำร่อง เพื่อให้แต่ละอำเภอและตำบลต่างๆ ได้ร่วมกันจัดขึ้นในรูปแบบการพัฒนาชุมชน โดยอาศัยพลังความร่วมมือ ร่วมใจ ของทุกคนในชุมชน รวมทั้งส่วนราชการ ผู้นำท้องถิ่น ท้องที่ ชุมชน ได้มีส่วนร่วม และแสดงออกถึงความรู้รัก สามัคคี ทำความดีด้วยหัวใจดังกล่าว

กาฬสินธุ์นำจิตอาสาพัฒนาชุมชนเอามื้อสามัคคีทำความดีด้วยหัวใจ
กาฬสินธุ์นำจิตอาสาพัฒนาชุมชนเอามื้อสามัคคีทำความดีด้วยหัวใจ
กาฬสินธุ์นำจิตอาสาพัฒนาชุมชนเอามื้อสามัคคีทำความดีด้วยหัวใจ

ที่มา https://www.banmuang.co.th/

แชร์