นั่งวินรับจ้างอย่างไร ให้ปลอดภัยจากโควิด

ร่วมสร้างวิถีการเดินทางที่ปลอดภัยไปด้วยกัน โครงการขับเคลื่อนการเข้าถึงและพัฒนาระบบขนส่งมวลชนที่ปลอดภัยและเป็นธรรม http://winne.ws/n27646

385 ผู้เข้าชม
นั่งวินรับจ้างอย่างไร ให้ปลอดภัยจากโควิด

นั่งวินรับจ้างอย่างไร ให้ปลอดภัยจากโควิด...

1.สวมหมวกนิรภัยและหน้ากากตลอดเวลา

2.งดเว้นการพูดคุยขณะนั่งซ้อนท้าย

3.เว้นระยะห่าง ลดการสัมผัสกับผู้ขับขี่

4.ล้างมือด้วยเจลเเอลกอฮอล์ทุกครั้งก่อน-หลังใช้บริการ

ที่มา https://www.facebook.com/thaihealth/

แชร์