กาฬสินธุ์เชิญร่วมเป็นเจ้าภาพผ้าป่าสร้างอาคารไตเทียม

โดยมีกิจกรรมรับกองผ้าป่าจากผู้มีจิตศรัทธา ต่อจากนั้นเป็นพิธีเจริญพระพุทธมนต์โดยพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ พิธีทอดถวายผ้าป่าสามัคคี สำหรับผู้มีจิตศรัทธาจะร่วมเป็นเจ้าภาพ http://winne.ws/n27648

227 ผู้เข้าชม
กาฬสินธุ์เชิญร่วมเป็นเจ้าภาพผ้าป่าสร้างอาคารไตเทียม

          โรงพยาบาลห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกับส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน ผู้นำชุมชน ประชาชน เชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อหารายได้สร้างอาคารไตเทียม อำนวยความสะดวกให้กับประชาชน ได้ลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางบำบัดรักษาที่สถานพยาบาลห่างไกล และมีสถานพยาบาลคุณภาพใกล้บ้าน กำหนดการวันที่ 3 มีนาคม 2564

กาฬสินธุ์เชิญร่วมเป็นเจ้าภาพผ้าป่าสร้างอาคารไตเทียม

          วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 นายแพทย์วิษณุกร อ่อนประสงค์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลห้วยเม็ก จ.กาฬสินธุ์ กล่าวว่า โรงพยาบาลห้วยเม็ก เป็นโรงพยาบาลขนาด 60 เตียง ให้บริการประชาชนประมาณ 50,000 คน ทั้งนี้ ได้ตระหนักถึงสุขภาพและคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชน 

        โดยเฉพาะในกลุ่มผู้ป่วยโรคไต ซึ่งมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ โดยผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะที่ 5 ซึ่งอำต้องรับการฟอกไตอย่างน้อยสัปดาห์ละ 2-3 ครั้ง ทั้งนี้มีผู้ป่วยโรคกลุ่มนี้ในพื้นที่ อ.ห้วยเม็กประมาณ 80 ราย มีเพียง 12 รายได้รับการฟอกไต ผู้ป่วยรายอื่นๆไม่สามารถรับภาระค่าใช้จ่ายการเดินทางไปฟอกไตที่โรงพยาบาลประจำจังหวัดได้ เนื่องจากขาดแคลนทุนทรัพย์ จึงเข้าไม่ถึงการฟอกไต ขณะที่โรงพยาบาลห้วยเม็ก ยังไม่สามารถให้บริการฟอกไตได้ เพราะขาดอาคารในการให้บริการ

กาฬสินธุ์เชิญร่วมเป็นเจ้าภาพผ้าป่าสร้างอาคารไตเทียม

          นายแพทย์วิษณุกรกล่าวอีกว่า ด้วยเหตุผลดังกล่าว โรงพยาบาลห้วยเม็ก จึงได้ร่วมกับส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน ผู้นำชุมชน ประชาชน ร่วมกันจัดโครงการหารายได้เพื่อสร้างอาคารไตเทียม โดยประเมินงบประมาณที่จะใช้ในการก่อสร้างประมาณ 2,500,000 บาท ซึ่งหากการก่อสร้างอาคารไตเทียมเสร็จสิ้น และเปิดให้บริการ จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ป่วยโรคไตและประชาชนเป็นอย่างมาก ซึ่งจะสามารถอำนวยความสะดวกให้กับประชาชน ได้ลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางบำบัดรักษาที่สถานพยาบาลห่างไกล และมีสถานพยาบาลคุณภาพใกล้บ้านอีกด้วย

กาฬสินธุ์เชิญร่วมเป็นเจ้าภาพผ้าป่าสร้างอาคารไตเทียม

       ด้านนายสุเทพ ชัยวัฒน์ นายอำเภอห้วยเม็ก กล่าวว่าโครงการหารายได้เพื่อสร้างอาคารไตเทียม ให้กับโรงพยาบาลห้วยเม็กดังกล่าว เป็นความร่วมมือ ร่วมแรง และพลังศรัทธาของทุกภาคส่วน ทั้งส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ภาคเอกชน ผู้นำชุมชน ประชาชน ในรูปแบบของการเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธา ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี หารายได้สร้างอาคารไตเทียม กำหนดวันที่ 3 มีนาคม 2564 ที่โรงพยาบาลห้วยเม็ก


          นายสุเทพกล่าวอีกว่า โครงการหารายได้เพื่อสร้างอาคารไตเทียม โรงพยาบาลห้วยเม็กดังกล่าว ถือเป็นโอกาสดีที่ผู้มีจิตอันเป็นกุศล จะได้มีส่วนร่วมในการสร้างบุญสร้างกุศล เป็นการแบ่งปันความสุขช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ในโอกาสเดียวกันอีกด้วย จึงขอเชิญชวนร่วมเป็นเจ้าภาพผ้าป่าสามัคคี หารายได้สร้างอาคารไตเทียมในวันดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน

กาฬสินธุ์เชิญร่วมเป็นเจ้าภาพผ้าป่าสร้างอาคารไตเทียม

ที่มา https://www.banmuang.co.th/

แชร์