ผบ.ตร.เปิดศูนย์รับแจ้งเหตุผู้ป่วยโควิด19 ผ่านสายด่วน 191 จำนวน 1,200 คู่สาย

สำหรับจังหวัดอื่น เจ้าหน้าที่ศูนย์ 191 จะประสานโดยตรงไปยังสาธารณสุขจังหวัดหรือหัวหน้าศูนย์ 1669 เพื่อส่งต่อข้อมูลผู้ป่วย เป็นการเพิ่มช่องทางแจ้งเหตุผู้ป่วยโควิด 19 ส่งต่อถึงทีมแพทย์ http://winne.ws/n27753

106 ผู้เข้าชม
ผบ.ตร.เปิดศูนย์รับแจ้งเหตุผู้ป่วยโควิด19 ผ่านสายด่วน 191 จำนวน 1,200 คู่สาย

         ผบ.ตร.เปิดศูนย์รับแจ้งเหตุผู้ป่วยโควิด19 ผ่านสายด่วน 191 จำนวน 1,200 คู่สาย ตลอด 24 ชั่วโมง สนับสนุนกลุ่มสายด่วนการแพทย์ สอบถามข้อมูลผู้แจ้งจากชุดคำถามที่กำหนดโดยกรมควบคุมโรค บันทึกข้อมูลลงระบบ Government Big Data institute (GDBi) ซึ่งเป็นระบบฐานข้อมูลที่กระทรวงสาธารณสุข และกระทรวง DE พัฒนาร่วมกันเพื่อเป็นตัวกลางในการรวบรวมข้อมูลผู้ป่วยโควิด 19 จากนั้นระบบจะแจ้งไปยังศูนย์ 1668 และ 1669 ทันที

       สำหรับจังหวัดอื่น เจ้าหน้าที่ศูนย์ 191 จะประสานโดยตรงไปยังสาธารณสุขจังหวัดหรือหัวหน้าศูนย์ 1669 เพื่อส่งต่อข้อมูลผู้ป่วย เป็นการเพิ่มช่องทางแจ้งเหตุผู้ป่วยโควิด 19 ส่งต่อถึงทีมแพทย์

ที่มา https://www.one31.net

แชร์