ไปรษณีย์ส่งของบริจาคฟรีสู้โควิด-19

ส่งได้ที่ : ที่ทำการไปรษณีย์ทั่วประเทศ *ส่งฟรีไม่รวมค่ากล่อง http://winne.ws/n27763

1.1 พัน ผู้เข้าชม
ไปรษณีย์ส่งของบริจาคฟรีสู้โควิด-19

ไปรษณีย์ไทยใจดีให้เราส่งของบริจาคฟรี!

เพื่อส่งให้โรงพยาบาลทั่วประเทศไทย

ด้วย 3 ขั้นตอนง่ายๆ คือ

- ใส่ของที่ต้องการบริจาคลงกล่อง

- เขียนจ่าหน้ากล่องพัสดุว่า

ส่งถึง ผอ.โรงพยาบาล (ชื่อโรงพยาบาล)

ที่ต้องการส่งไป

- เขียนที่อยู่ให้ถูกต้องเท่านั้น


แชร์