เจ้าอาวาสวัดดัง - พ่อเมืองจัดกิจกรรม มีแล้วแบ่งปัน แจกข้าวกล่องบรรเทาโควิด ถวายแด่ราชินี

โดยมีพระครูประกาศสรวุฒิ เจ้าอาวาสวัดทรงเสวย และหัวหน้าส่วนราชการร่วมพิธี มอบข้าวสารอาหารแห้ง ข้าวกล่อง หน้ากากอนามัย สิ่งของ อุปโภค - บริโภคที่จำเป็นในการดำรงชีพแบ่งปันให้กับประชาชน http://winne.ws/n27816

747 ผู้เข้าชม
เจ้าอาวาสวัดดัง - พ่อเมืองจัดกิจกรรม มีแล้วแบ่งปัน แจกข้าวกล่องบรรเทาโควิด ถวายแด่ราชินี

        วันที่ 3 มิ.ย. 2564 นายสมบูรณ์ ศิริเวช ผู้ว่าฯ ชัยนาท เป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ “มีแล้วแบ่งปัน” เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2564 ที่ วัดทรงเสวย ตำบลหนองน้อย อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท

เจ้าอาวาสวัดดัง - พ่อเมืองจัดกิจกรรม มีแล้วแบ่งปัน แจกข้าวกล่องบรรเทาโควิด ถวายแด่ราชินี

        โดยมีพระครูประกาศสรวุฒิ เจ้าอาวาสวัดทรงเสวย และหัวหน้าส่วนราชการร่วมพิธี มอบข้าวสารอาหารแห้ง ข้าวกล่อง หน้ากากอนามัย สิ่งของ อุปโภค -บริโภคที่จำเป็นในการดำรงชีพแบ่งปันให้กับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากผลกระทบการแพร่ระบาดของโควิด-19เป็นการแสดงน้ำใจ ความเอื้ออาทร และการส่งผ่านน้ำใจด้วยการแบ่งปัน เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจกับประชาชนให้ก้าวผ่านสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID – 19 อันยากลำบากนี้ไปด้วยกัน

เจ้าอาวาสวัดดัง - พ่อเมืองจัดกิจกรรม มีแล้วแบ่งปัน แจกข้าวกล่องบรรเทาโควิด ถวายแด่ราชินี

ที่มา https://www.banmuang.co.th

แชร์