"วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ มจร" ทำข้าวกล่อง ช่วยบุคลากรทางการแพทย์สู้ภัยโควิด

ขณะนี้จังหวัดศรีสะเกษ ภาพรวมยังมีสถิติการแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่น่าเป็นห่วงอยู่ในระดับหนึ่ง แต่จะอย่างไรก็ตามผู้ว่าราชการจังหวัด ส่วนราชการ คณะสงฆ์ วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษและประชาชนชาวศรีสะเกษก็ได้ร่วมมือร่วมใจ http://winne.ws/n27821

1.2 พัน ผู้เข้าชม
"วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ มจร" ทำข้าวกล่อง ช่วยบุคลากรทางการแพทย์สู้ภัยโควิด

       วันอาทิตย์ที่ 6 มิถุนายน 2564 พระเมธีธรรมาจารย์ (เจ้าคุณประสาร) รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 4  มิถุนายน ที่ผ่านมา โรงทานวิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้ร่วมกันทำอาหาร(ข้าวกล่อง) เพื่อนำไปมอบให้โรงพยาบาลศรีสะเกษและประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโควิด-19         

        วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ ได้จัดตั้งโรงทานตามนโยบายของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเพื่อสนองพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 28 พฤษภาคม ที่ผ่านมา คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนิสิตได้ทำอาหารเป็นข้าวกล่องที่เน้นความสด สะอาดและปรุงร้อนๆ นำไปมอบให้โรงพยาบาลสนาม โรงพยาบาล บุคลากรทางการแพทย์ พระภิกษุสามเณรและประชาชนทั่วไปในเขตจังหวัดศรีสะเกษ
        
      ที่ผ่านมาโรงทานวิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ ได้ทำข้าวกล่องไปมอบให้ตามสถานที่ต่างๆมาแล้วเป็นจำนวนมากโดยเฉพาะบุคลากรทางการแพทย์ ที่ได้เสียสละทำงานอย่างหนักอยู่ในเวลานี้ และในวันที่ 7 มิย.นี้ก็จะนำไปมอบให้โรงพยาบาลศรีสะเกษอีก 100 กล่อง วันที่ 8 มิย. นำไปมอบให้บ้านตูม อ.ศรีรัตนะ อีก 200 กล่อง
       
       บ้านตูม อ.ศรีรัตนะ เป็นหมู่บ้านที่มีการพร่ระบาดของโควิด-19 กันทั้งหมู่บ้าน วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษจึงขอเป็นหนึ่งในแรงใจเพื่อให้ชาวบ้านได้มีกำลังใจและก้าวพ้นไปให้ได้
        
       "ขณะนี้จังหวัดศรีสะเกษ ภาพรวมยังมีสถิติการแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่น่าเป็นห่วงอยู่ในระดับหนึ่ง แต่จะอย่างไรก็ตามผู้ว่าราชการจังหวัด ส่วนราชการ คณะสงฆ์ วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษและประชาชนชาวศรีสะเกษก็ได้ร่วมมือร่วมใจกันอย่างเต็มที่เพื่อจะฝ่าฟันวิกฤตินี้ไปด้วยกันให้ได้" พระเมธีธรรมาจารย์ ระบุ

ที่มา https://www.banmuang.co.th

แชร์