เคลียร์ชัดทุกคำถาม "ม.33 เรารักกัน" เงิน 4,000 บาทเข้าวันไหน ใครบ้างหมดสิทธิ์

สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม เรื่องคุณสมบัติผู้ได้รับสิทธิ์ และข้อเสนอแนะโครงการฯ ทางสายด่วน 1506 ตลอด 24 ชั่วโมง และสอบถามเรื่องการลงทะเบียน และการเข้าใช้งานแอปฯ เป๋าตัง ทางเบอร์โทร 02-111-1122 ตลอด 24 ชั่วโมง http://winne.ws/n27927

271 ผู้เข้าชม
เคลียร์ชัดทุกคำถาม "ม.33 เรารักกัน" เงิน 4,000 บาทเข้าวันไหน ใครบ้างหมดสิทธิ์

         ไขคำตอบหลายข้อสงสัย โครงการ "ม.33 เรารักกัน" เพื่อรับเงินเยียวยา 4,000 บาท เช็กเลยเงินเข้าวันไหน ใครบ้างหมดสิทธิ์ 

         โครงการ "ม.33 เรารักกัน" มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือเยียวยาแบ่งเบาภาระค่าครองชีพของ ผู้ประกันตนมาตรา 33 ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) คาดว่าจะมีผู้เข้าข่ายมีสิทธิ์ได้รับเงินเยียวยาในครั้งนี้ 9.27 ล้านคน โดยรัฐบาลจะจ่ายเยียวยารายละ 4,000 บาท ใช้วงเงินประมาณ 37,100 ล้านบาท

เคลียร์ชัดทุกคำถาม "ม.33 เรารักกัน" เงิน 4,000 บาทเข้าวันไหน ใครบ้างหมดสิทธิ์

 ทั้งนี้ ยังคงมีผู้ประกันมาตรา 33 บางส่วน สงสัยในเรื่องการรับเงินจากโครงการดังกล่าว "ทีมข่าวไทยรัฐออนไลน์" ขอรวบรวมคำถามดังกล่าว มาคลายข้อสงสัยให้ดังนี้


คำถาม : เรารักกัน กับ เราชนะ ต่างกันอย่างไร

คำตอบ : ผู้ที่ได้รับสิทธิ์โครงการ "เราชนะ" จะมีด้วยกัน 3 กลุ่มหลัก คือ

1. กลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จะได้รับสิทธิ์เราชนะโดยอัตโนมัติ ไม่ต้องลงทะเบียน

2. กลุ่มที่เคยลงทะเบียนคนละครึ่ง หรือ เราเที่ยวด้วยกัน จะได้เราชนะโดยไม่ต้องลงทะเบียน แต่ท่านจะต้องผ่านการคัดกรอง โดยตรวจสอบสิทธิ์ว่าผ่านเกณฑ์หรือไม่ผ่าน

3. กลุ่มที่มาลงทะเบียนขอรับสิทธิ์ โดยต้องมีคุณสมบัติ ไม่เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33, ไม่เป็นเจ้าหน้าที่หรือผู้ปฏิบัติงานอื่นใดในหน่วยงานภาครัฐ ข้าราชการการเมือง หรือผู้รับบำนาญ หรือเบี้ยหวัดจากส่วนราชการ, ไม่เป็นผู้มีเงินได้พึงประเมินเกิน 300,000 บาท ตามฐานข้อมูลล่าสุด และไม่เป็นผู้มีเงินฝากรวมทุกบัญชีเกิน 500,000 บาท ตามฐานข้อมูลล่าสุด

       ส่วนผู้ที่ได้รับสิทธิ์โครงการ "เรารักกัน" หรือ "ม.33 เรารักกัน" ต้องมีคุณสมบัติ คือต้องเป็นผู้ประกันตนมาตรา 33 ที่มีสัญชาติไทย, ต้องไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และไม่ได้รับสิทธิ์โครงการ "เราชนะ" ไม่มีเงินฝากในสถาบันการเงินรวมกันเกิน 500,000 บาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

คำถาม : ใครมีสิทธิ์ลงทะเบียน "เรารักกัน" บ้าง

คำตอบ : ผู้ประกันตนมาตรา 33 ที่มีสัญชาติไทย, ต้องไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และไม่ได้รับสิทธิ์โครงการ "เราชนะ" ไม่มีเงินฝากในสถาบันการเงินรวมกันเกิน 500,000 บาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

เคลียร์ชัดทุกคำถาม "ม.33 เรารักกัน" เงิน 4,000 บาทเข้าวันไหน ใครบ้างหมดสิทธิ์

คำถาม : ประกันสังคมมาตรา 33 คืออะไร

คำตอบ : ผู้ประกันตนตามมาตรา 33 คือ ลูกจ้างที่ทำงานให้กับนายจ้างที่อยู่ในสถานประกอบการที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 1 คนขึ้นไป หากอธิบายง่ายๆ ก็คือ ลูกจ้าง หรือพนักงานบริษัทเอกชนทั่วไป ถือเป็นผู้ประกันตนภาคบังคับตามพระราชบัญญัติประกันสังคม ที่นายจ้างต้องขึ้นทะเบียนให้ลูกจ้าง โดยลูกจ้างต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

ลูกจ้างต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 15 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 60 ปีบริบูรณ์ ในวันเข้าทำงาน

สัญชาติไทย หรือเป็นคนต่างด้าวก็สามารถขึ้นทะเบียนประกันสังคม มาตรา 33 ได้

กรณีเป็นคนต่างด้าวต้องมีใบอนุญาตทำงาน มีบัตรประจำตัวที่กรมการปกครองออกให้ หรือมีใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว

คำถาม : คนกลุ่มไหนบ้าง ที่ไม่ได้รับสิทธิ์

คำตอบ : เป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ บัตรคนจน, ผู้ได้รับสิทธิ์โครงการ "เราชนะ", ผู้มีเงินฝากในสถาบันการเงินรวมกันเกิน 500,000 บาท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)

คำถาม : เรารักกัน ลงทะเบียนได้วันไหน รู้ผลเมื่อไหร่

คำตอบ : สามารถลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.ม33เรารักกัน.com ตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ - 7 มีนาคม 2564 เวลา 06.00-23.00 น. จากนั้นผู้ประกันตนสามารถตรวจสอบสถานะ และกดยืนยันตัวตนผ่านช่องทางแอปพลิเคชัน "เป๋าตัง" ในวันที่ 15 - 21 มีนาคม 2564

เคลียร์ชัดทุกคำถาม "ม.33 เรารักกัน" เงิน 4,000 บาทเข้าวันไหน ใครบ้างหมดสิทธิ์

คำถาม : ม.33 เรารักกัน ช่วยเหลือเงินเยียวยาเท่าไร รับเป็นเงินสดได้หรือไม่

คำตอบ : ผู้ประกันตนจะได้รับวงเงินผ่านแอปพลิเคชัน "เป๋าตัง" ครั้งละ 1,000 บาท จนครบทั้งหมด 4 ครั้ง รวมเป็นเงิน 4,000 บาท

คำถาม : เงินเยียวยา 4,000 บาท เข้าวันไหน

คำตอบ : จะได้รับวงเงินผ่านแอปพลิเคชัน "เป๋าตัง" ครั้งละ 1,000 บาท จนครบ 4 ครั้ง ดังนี้

ครั้งที่ 1 = เงินเข้าวันที่ 22 มีนาคม 2564

ครั้งที่ 2 = เงินเข้าวันที่ 29 มีนาคม 2564

ครั้งที่ 3 = เงินเข้าวันที่ 5 เมษายน 2564

ครั้งที่ 4 = เงินเข้าวันที่ 12 เมษายน 2564

คำถาม : หากพบปัญหา หรือมีคำถามเกี่ยวกับ ม.33 เรารักกัน ติดต่อหน่วยงานใด

คำตอบ : สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม เรื่องคุณสมบัติผู้ได้รับสิทธิ์ และข้อเสนอแนะโครงการฯ ทางสายด่วน 1506 ตลอด 24 ชั่วโมง และสอบถามเรื่องการลงทะเบียน และการเข้าใช้งานแอปฯ เป๋าตัง ทางเบอร์โทร 02-111-1122 ตลอด 24 ชั่วโมงเช่นกัน.

ที่มา https://www.thairath.co.th/

แชร์