เริ่ม 1 ก.ย. นี้ เดินทางข้ามจังหวัดได้ แต่ขอให้เดินทางเมื่อมีเหตุจำเป็น

การเดินทางไปทำงานของแรงงาน ให้ใช้ระบบ seal route ตามมาตรการ Bubble and Seal การกำกับติดตามมาตรการโดย ผู้ประกอบการ กระทรวงคมนาคม และ สำนักงานการบินพลเรือน http://winne.ws/n28089

733 ผู้เข้าชม
เริ่ม 1 ก.ย. นี้ เดินทางข้ามจังหวัดได้ แต่ขอให้เดินทางเมื่อมีเหตุจำเป็น

         ศบค.เคาะ ให้เดินทางข้ามจังหวัดจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดได้ ขอความร่วมมือหลีกเลี่ยงการเดินทาง หรือเดินทางเมื่อมีเหตุจำเป็นเท่านั้น ระบบขนส่งสาธารณะจำกัดจำนวนผู้โดยสาร ไม่เกิน 75 % สวมหน้ากากตลอดเวลา ห้ามรับประทานอาหาร มาตรการสำหรับรถโดยสาร หรือรถตู้ ระยะทางไกลควรแวะพักทุก 2- 3 ชั่วโมง เพื่อระบายอากาศ การเดินทางไปทำงานของแรงงาน ให้ใช้ระบบ seal route ตามมาตรการ Bubble and Seal การกำกับติดตามมาตรการโดย ผู้ประกอบการ กระทรวงคมนาคม และ สำนักงานการบินพลเรือน  มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 1 ก.ย. นี้

ที่มา  https://www.facebook.com/salehere

แชร์