“รถพุ่มพวง เพื่อปวงประชา” อาจไม่ใช่กิจของสงฆ์ แต่ถ้าต้องช่วยคน

วัดศิริพงษ์ธรรมนิมิต วัชรพล จัด “รถพุ่มพวง เพื่อปวงประชา จากศรัทธาประชาชน” แจกผักสด และอาหารแห้ง ให้ชาวบ้านที่ต้องกักตัวอยู่ที่บ้าน และประสบปัญหาในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 http://winne.ws/n28108

865 ผู้เข้าชม
“รถพุ่มพวง เพื่อปวงประชา” อาจไม่ใช่กิจของสงฆ์ แต่ถ้าต้องช่วยคน
“รถพุ่มพวง เพื่อปวงประชา” อาจไม่ใช่กิจของสงฆ์ แต่ถ้าต้องช่วยคน
“รถพุ่มพวง เพื่อปวงประชา” อาจไม่ใช่กิจของสงฆ์ แต่ถ้าต้องช่วยคน
“รถพุ่มพวง เพื่อปวงประชา” อาจไม่ใช่กิจของสงฆ์ แต่ถ้าต้องช่วยคน
“รถพุ่มพวง เพื่อปวงประชา” อาจไม่ใช่กิจของสงฆ์ แต่ถ้าต้องช่วยคน
“รถพุ่มพวง เพื่อปวงประชา” อาจไม่ใช่กิจของสงฆ์ แต่ถ้าต้องช่วยคน
“รถพุ่มพวง เพื่อปวงประชา” อาจไม่ใช่กิจของสงฆ์ แต่ถ้าต้องช่วยคน
“รถพุ่มพวง เพื่อปวงประชา” อาจไม่ใช่กิจของสงฆ์ แต่ถ้าต้องช่วยคน
“รถพุ่มพวง เพื่อปวงประชา” อาจไม่ใช่กิจของสงฆ์ แต่ถ้าต้องช่วยคน
“รถพุ่มพวง เพื่อปวงประชา” อาจไม่ใช่กิจของสงฆ์ แต่ถ้าต้องช่วยคน

ที่มา  https://www.facebook.com/mthaidotcom

แชร์