ผู้ขับขี่หลายท่านเคยทำพฤติกรรมเหล่านี้บนท้องถนนหรือไม่ ?

ผู้ขับขี่หลายท่านเคยทำพฤติกรรมเหล่านี้บนท้องถนนหรือไม่ ? วันนี้ขอนำพฤติกรรมขับรถที่ไม่ควรทำ มาฝากทุกคน เพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุแก่ตัวคุณเองและเพื่อนร่วมทาง http://winne.ws/n28573

954 ผู้เข้าชม
ผู้ขับขี่หลายท่านเคยทำพฤติกรรมเหล่านี้บนท้องถนนหรือไม่ ?
ผู้ขับขี่หลายท่านเคยทำพฤติกรรมเหล่านี้บนท้องถนนหรือไม่ ?

       ผู้ขับขี่หลายท่านเคยทำพฤติกรรมเหล่านี้บนท้องถนนหรือไม่ ? วันนี้ขอนำ


       พฤติกรรมขับรถที่ไม่ควรทำ มาฝากทุกคน เพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุแก่ตัวคุณเองและเพื่อนร่วมทาง เสริมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยบนท้องถนนเพื่อผู้ใช้รถใช้ถนนทุกคน

       ขับช้าแช่ขวา หลายคนอาจคิดว่าขับแช่ขวาไม่เป็นไร เพราะใช้ความเร็วตามที่กฎหมายกำหนด แต่ความจริงแล้ว เลนขวามีไว้สำหรับแซง และเมื่อมีรถที่เร็วกว่า ต้องหลบซ้ายเท่าที่จะกระทำได้ การขับรถแช่ขวา มีโทษปรับสูงสุด 1,000 บาท

       ขับรถจี้ท้ายคันหน้า เสี่ยงเกิดเหตุสูง เพราะระยะเบรกไม่เพียงพอ พ.ร.บ. จราจรทางบก พ.ศ. 2522 มาตรา 40 ระบุไว้ว่า ผู้ขับขี่ต้องขับรถให้ห่างรถคันหน้าพอสมควร ในระยะที่จะหยุดรถได้โดยปลอดภัย เมื่อจำเป็นต้องหยุดรถ

      

ผู้ขับขี่หลายท่านเคยทำพฤติกรรมเหล่านี้บนท้องถนนหรือไม่ ?

       ขับรถคร่อมเลนไปมา หรือทับเส้นแนวแบ่งช่องเดินรถ ถือว่ามีความผิด มีโทษปรับสูงสุด 1,000 บาท และหากคุณขับรถเฉี่ยวชนคันที่คร่อมเลน จะมีความผิดฐาน ขับรถโดยประมาทจนทำให้ผู้อื่นได้รับความเสียหาย เช่นกัน และต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายให้คู่กรณีอีกด้วย

ผู้ขับขี่หลายท่านเคยทำพฤติกรรมเหล่านี้บนท้องถนนหรือไม่ ?

       ขับ-จอดรถยนต์/รถจักรยานยนต์ บนทางเท้า หากฝ่าฝืนมีโทษปรับสูงสุดไม่เกิน 5,000 บาท ตามพ.ร.บ.รักษาความสะอาด พ.ศ. 2535 โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือเจ้าหน้าที่เทศกิจสามารถตรวจสอบและจับได้ในทันที

       เปิดไฟตัดหมอกพร่ำเพรื่อ มีโทษปรับสูงสุด 500 บาท โดยสถานการณ์เปิดใช้ไฟตัดหมอกแล้วไม่ผิดกฎหมาย ได้แก่

- ฝนตกหนัก ช่วยเพิ่มวิสัยทัศน์ในการมองเห็น

- หมอกหนา ทัศนวิสัยการขับขี่ไม่ดี สามารถเปิดได้

- ขับผ่านกลุ่มควัน จนไม่สามารถมองเห็นทางข้างหน้าในระยะ 50 เมตร

       ดัดแปลงไฟหน้า-ไฟท้ายรถให้เป็นแสงสีฟ้าหรือสีอื่น หรือทำให้มีความสว่างจ้าสะท้อนเข้ากระจก ส่องเข้าตาผู้ขับขี่ที่ขับสวนทางมา ทำให้สายตาพร่ามัว ซึ่งอาจเป็นเหตุให้เกิดอุบัติเหตุได้ มีความผิดตามพ.ร.บ. รถยนต์ พ.ศ. 2522 ฐานใช้รถที่มีอุปกรณ์ส่วนควบไม่ถูกต้องตามที่กำหนด มีโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาท รถบรรทุกและรถโดยสารสาธารณะมีความผิดตามพ.ร.บ. การขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 ฐานเพิ่มเติมสิ่งใดสิ่งหนึ่งเข้าไปซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายแก่ร่างกายหรือจิตใจของผู้อื่น มีโทษปรับไม่เกิน 50,000 บาท

ผู้ขับขี่หลายท่านเคยทำพฤติกรรมเหล่านี้บนท้องถนนหรือไม่ ?

       เปิดเลนเอง/ขับรถบนไหล่ทาง การถือวิสาสะเปิดช่องทางจราจรเองนั้นผิดกฎหมาย เพราะไหล่ทางเป็นช่องทางสำหรับรถฉุกเฉิน เช่น รถพยาบาล รถตำรวจ เพื่อใช้ปฎิงานเหตุฉุกเฉิน หรือรถที่จอดเสียชั่วคราวเท่านั้น

       ปาดหน้าแซงคิว ขอแทรกเข้าคอสะพาน ไม่สนเส้นทึบทำให้เกิดปัญหารถติดหนักกว่าเดิม และเสี่ยงเกิดอุบัติเหตุอีกด้วย การแซงในเส้นทึบ มีโทษปรับสูงสุด 1,000 บาท

       อยากให้ทุกคนขับขี่อย่างปลอดภัย หลีกเหลี่ยงพฤติกรรมการขับรถที่อาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุ  เคารพกฎจราจร เพื่อตัวคุณและเพื่อนร่วมทางขอบคุณภาพและข้อมูลข่าว  : กรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม

แชร์