เจ้าคณะเขตเทศน์ธรรมกิจกรรม "นุ่งขาวห่มสไบใส่บาตรหลวงพ่อรอด"

เจ้าอาวาสวัดสารอด ได้กราบอาราธนา พระศรีธีรพงศ์, ดร. เจ้าคณะเขตราษฎร์บูรณะ เป็นองค์แสดงธรรม เนื่องในวันพระ ภายใต้การจัดกิจกรรม "นุ่งขาวห่มสไบใส่บาตรหลวงพ่อรอด" http://winne.ws/n28598

1.1 พัน ผู้เข้าชม
เจ้าคณะเขตเทศน์ธรรมกิจกรรม "นุ่งขาวห่มสไบใส่บาตรหลวงพ่อรอด"

เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2565 ที่ผ่านมา พระครูปลัดอดิศักดิ์ วชิรปญฺโญ, ดร. เจ้าอาวาสวัดสารอด ได้กราบอาราธนา พระศรีธีรพงศ์, ดร. เจ้าคณะเขตราษฎร์บูรณะ เป็นองค์แสดงธรรม เนื่องในวันพระ ภายใต้การจัดกิจกรรม "นุ่งขาวห่มสไบใส่บาตรหลวงพ่อรอด" ณ ศาลาอุดมธรรมสภา วัดสารอด แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร

กิจกรรมดังกล่าวนี้ได้เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปลายปีที่แล้ว เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ เพื่อเป็นการเสริมธรรมเสริมปัญญา เป็นการเปิดโอกาสให้ท่านสาธุชนทั้งหลายได้มีโอกาสในการบำเพ็ญบุญบำเพ็ญกุศล ด้วยการให้ทาน รักษาศีล และเจริญจิตภาวนา อันเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันสร้างเกราะป้องกันตัวเอง ให้มีความแคล้วคลาดปลอดภัย มีความสุขสวัสดีในที่ทุกสถานตลอดกาลทุกเมื่อ กิจกรรมดังกล่าวนี้ได้ดำเนินการต่อเนื่องมาเป็นลำดับจนถึงวันนี้ เป็นวันพระลำดับที่ ๖ ขณะนี้อยู่ในช่วงเทศกาลวันปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๕  ดังนั้น เพื่อให้เข้ากับสถานการณ์ ในวันนี้  พระศรีธีรพงศ์, ดร. จึงจะได้นำพุทธพจน์ที่ได้กล่าวถึงความสวัสดีของสัตว์ทั้งหลายมาชี้แจงแสดงแก่ท่านสาธุชนทั้งหลายเป็นธรรมสวัสดีปีใหม่อันเป็นมงคลชีวิตชาวชุมชนวัดสารอด

อ่านข่าวเพิ่มที่ บ้านเมือง

แชร์