วันครีษมายัน 21 มิ.ย.65 กลางวันยาวนานกว่ากลางคืนกี่ชั่วโมง

วันครีษมายัน 21 มิ.ย.65 กลางวันยาวนานกว่ากลางคืนกี่ชั่วโมง ถือว่าเป็นกลางวันยาวนานที่สุดในรอบปี และเตรียมพบกับ“วันศารทวิษุวัต”23ก.ย.65 กลางวันยาวนานเท่ากับกลางคืน http://winne.ws/n28960

452 ผู้เข้าชม

"วันครีษมายัน" 

        คือวันที่กลางวันยาวนานที่สุดในรอบปี ประเทศไทยดวงอาทิตย์ขึ้นเวลาประมาณ 05:51 น. และจะตกลับขอบฟ้า เวลาประมาณ 18:47 น.ซึ่งวันดังกล่าวดวงอาทิตย์จะขึ้นจากขอบฟ้าทางทิศตะวันออกเฉียงไปทางเหนือมากที่สุด และตกลับขอบฟ้าทางทิศตะวันตกเฉียงไปทางเหนือมากที่สุด จึงทำให้มีช่วงเวลากลางวันยาวนานที่สุดในรอบปี นับเป็นวันเริ่มต้นฤดูร้อนของประเทศทางซีกโลกเหนือ และเข้าสู่ฤดูหนาวของประเทศทางซีกโลกใต้

วันครีษมายัน 21 มิ.ย.65 กลางวันยาวนานกว่ากลางคืนกี่ชั่วโมง

     สำหรับประเทศไทย ในวันที่ 21 มิถุนายน 2565 ดวงอาทิตย์ขึ้นเวลาประมาณ 05:51 น. และจะตกลับขอบฟ้า เวลาประมาณ 18:47 น. รวมเวลาที่ดวงอาทิตย์ปรากฏอยู่บนท้องฟ้าประมาณ 12 ชั่วโมง 56 นาที ซึ่งจะมีเวลาห่างจากช่วงกลางคืน11ชั่วโมง44นาที

     โดยใน 1 ปี โลกโคจรรอบดวงอาทิตย์ จะเกิดปรากฏการณ์สำคัญที่เกี่ยวข้องกับการขึ้น - ตก ของดวงอาทิตย์ทั้งหมด 4 ครั้ง ได้แก่

วันครีษมายัน - วันที่กลางวันยาวนานที่สุด

วันเหมายัน - วันที่กลางคืนยาวนานที่สุด

วันวสันตวิษุวัต และวันศารทวิษุวัต - วันที่มีช่วงเวลากลางวันและกลางคืนยาวนานเท่ากัน

ปรากฏการณ์ถัดไปที่เกี่ยวข้องกับการขึ้น - ตกของดวงอาทิตย์ ได้แก่

     “วันศารทวิษุวัต” (สาด-ทะ-วิ-สุ-วัด) (Autumnal Equinox) ตรงกับวันที่ 23 กันยายน 2565 เป็นวันที่ดวงอาทิตย์ขึ้นจากขอบฟ้าทางทิศตะวันออกและตกลับขอบฟ้าทางทิศตะวันตกพอดีส่งผลให้ช่วงเวลากลางวันยาวนานเท่ากับกลางคืน สำหรับประเทศทางซีกโลกเหนือ ถือเป็นวันเปลี่ยนฤดูกาลเข้าสู่ฤดูใบไม้ร่วง ส่วนประเทศทางซีกโลกใต้เปลี่ยนสู่ฤดูใบไม้ผลิ

 


ขอบคุณภาพและข้อมูล  : ฐานเศรษฐกิจ

แชร์