ชาวตำบลกองก๋อย ร่วมทำบุญตักบาตรและสถาปนาวัดแม่แพ

เป็นการสถาปนาวัดแม่แพ บนยอดดอยแห่งนี้เป็นครั้งแรก ให้พุทธศาสนิกชนได้ร่วมทำบุญและสืบทอดพระพุทธศาสนาสืบไป http://winne.ws/n29018

1.6 พัน ผู้เข้าชม
ชาวตำบลกองก๋อย ร่วมทำบุญตักบาตรและสถาปนาวัดแม่แพ

ชาวตำบลกองก๋อย ร่วมทำบุญตักบาตรและสถาปนาวัดแม่แพ


     พุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญตักบาตร และวางศิลาฤกษ์สถาปนาวัดบ้านแม่แพ ต.กองก๋อย อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน โดยมี พระครูสังวรสิทธิโชติ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายไพศาล ทวีชัยถาวร ประธานบุญพิธี พร้อมด้วยนายศุภณัชรัญญ์ พงสินวุฒิบุญญาภา (แก้วลังกา) นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกองก๋อย กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนเข้าร่วมทำบุญตักบาตร และวางศิลาฤกษ์ เจดีย์พระพุทธเจ้า 5 พระองค์ เพื่อสถาปนาวัดแม่แพ


     ทั้งนี้ เพื่อเป็นการฟื้นฟูศีลธรรมอันดีงามให้เกิดขึ้นแก่ชุมชน ซึ่งไม่เคยมีในประวัติศาสตร์มาก่อน เป็นการสถาปนาวัดแม่แพ บนยอดดอยแห่งนี้เป็นครั้งแรก ให้พุทธศาสนิกชนได้ร่วมทำบุญและสืบทอดพระพุทธศาสนาสืบไปขอบคุณภาพและข้อมูลข่าว   :  สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์

ชาวตำบลกองก๋อย ร่วมทำบุญตักบาตรและสถาปนาวัดแม่แพ
ชาวตำบลกองก๋อย ร่วมทำบุญตักบาตรและสถาปนาวัดแม่แพ
ชาวตำบลกองก๋อย ร่วมทำบุญตักบาตรและสถาปนาวัดแม่แพ
ชาวตำบลกองก๋อย ร่วมทำบุญตักบาตรและสถาปนาวัดแม่แพ
แชร์