"ความเหงา" เป็นภัยคุกคาม เทียบเท่ากับการสูบบุหรี่วันละ 15 มวน

องค์การอนามัยโลก (WHO) ประกาศให้ความเหงา (loneliness) เป็นภัยคุกคามทางสาธารณสุขของโลก http://winne.ws/n29100

2.6 พัน ผู้เข้าชม
"ความเหงา" เป็นภัยคุกคาม  เทียบเท่ากับการสูบบุหรี่วันละ 15 มวน

"ความเหงา" เป็นภัยคุกคาม  

เทียบเท่ากับการสูบบุหรี่วันละ 15 มวน


       องค์การอนามัยโลก (WHO) ประกาศให้ความเหงา (loneliness) เป็นภัยคุกคามทางสาธารณสุขของโลก และตั้งคณะกรรมาธิการระหว่างประเทศเพื่อการเชื่อมต่อทางสังคม เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว นำโดยศัลยแพทย์ใหญ่สหรัฐฯ ผู้แทนเยาวชนของสหภาพแอฟริกา และรัฐมนตรีญี่ปุ่นที่รับผิดชอบมาตรการ ที่เกี่ยวกับความเหงาและความโดดเดี่ยว


       ทั้งนี้ คณะกรรมาธิการระหว่างประเทศเพื่อการเชื่อมต่อทางสังคมจะทำงานเป็นเวลา 3 ปี ขณะที่ศัลยแพทย์ใหญ่สหรัฐฯ ระบุว่า ความเสี่ยงทางสุขภาพที่เกิดจากความเหงา เทียบเท่ากับการสูบบุหรี่วันละ 15 มวน และยิ่งมีผลกระทบมากขึ้น สำหรับผู้มีภาวะโรคอ้วน และผู้ที่เคลื่อนไหวทางร่างกายน้อย


ขอบคุณภาพและข้อมูลข่าว   :   สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์

แชร์