บุญจากการขัดห้องน้ำ.. แก้ชีวิตตกต่ำ เสริมดวงดี!!!

การล้างห้องน้ำที่บ้านและในวัด บางคนคิดว่าเป็นงานที่ต่ำต้อย ไม่สะอาด แต่มีอานิสงส์ยิ่งใหญ่ เป็นการลดทิฐิมานะ ความถือตัว จะทำให้ได้เกิดในตระกูลสูง ปราศจากโรคภัย และเป็นที่รักของทั้งมนุษย์และเทวดา http://winne.ws/n6688

1.2 หมื่น ผู้เข้าชม
บุญจากการขัดห้องน้ำ.. แก้ชีวิตตกต่ำ เสริมดวงดี!!!ขอบคุณภาพจากyoutobe.com

 

อานิสงส์ของการขัดห้องน้ำ…ในสมัยพุทธกาล

ในสมัยพุทธกาล  มหาเศรษฐีสามีภรรยาแห่งพระนครโกสัมพี  มีบุตรนามว่า “พากุละ” หลังจากเกิดได้เพียง 5 วัน  มารดาบิดาพร้อมด้วยเครือญาติได้พาทารกน้อยไปอาบน้ำชำระร่างกายที่แม่น้ำคงคาอันศักดิ์สิทธิ์  ระหว่างที่คนใช้กำลังอาบน้ำให้ทารกอยู่นั้น  มีปลาตัวใหญ่ว่ายผ่านมา  เห็นทารกน้อยก็เข้าใจว่าเป็นอาหาร  จึงฮุบทารกกลืนเข้าไปในท้องแล้วว่ายน้ำหนีไป  สร้างความเศร้าโศกเสียใจแก่มารดาและบิดาเป็นอย่างยิ่ง

ด้วยอำนาจบุญญาธิการของทารกพากุละเมื่อเข้าไปอยู่ในท้องปลาก็ไม่ได้รับอันตรายแต่อย่างใด  กลับนอนสบายเหมือนอยู่บนที่นอนธรรมดา  ในทางกลับกันปลายักษ์กลับรู้สึกเดือดร้อนกระวนกระวาย  เที่ยวแหวกว่ายไปตามกระแสน้ำ  จนติดตาข่ายของชาวประมงที่อาศัยในนครพาราณสี

สามีภรรยามหาเศรษฐีแห่งเมืองพาราณสีซื้อปลายักษ์ตัวนี้ไป  หลังจากผ่าท้องปลาและพบทารกน้อยนอนอยู่ในนั้นก็เกิดความรักใคร่ราวกับว่าเป็นบุตรของตน  จึงเลี้ยงดูทารกพากุละเป็นอย่างดี 


บุญจากการขัดห้องน้ำ.. แก้ชีวิตตกต่ำ เสริมดวงดี!!!ขอบคุณภาพจากdmc.tv

ข่าวของทารกน้อยในท้องปลาแพร่มาถึงเมืองโกสัมพีหลังเศรษฐีและภรรยาทราบเรื่องก็รู้ทันทีว่าเป็นบุตรชายของตนจึงรีบเดินทางมายังกรุงพาราณสีเพื่อขอทารกน้อยคืน แต่เศรษฐีแห่งเมืองพาราณสีไม่ยอมคืนให้ พร้อมบอกว่า “เราเป็นผู้ซื้อปลาตัวนี้ ดังนั้นทารกที่อยู่ในครรภ์ของปลาก็ถือเป็นสมบัติของเราด้วยเช่นกัน”

เมื่อตกลงกันไม่ได้  เศรษฐีทั้งสองฝ่ายจึงได้ถวายฎีกาต่อพระเจ้าพรหมทัตผู้มีปัญญามาก  พระองค์ทรงวินิจฉัยว่า“ทารกน้อยผู้นี้เป็นผู้มีบุญญาธิการมาก พ่อแม่เพียงสองคนไม่สามารถเลี้ยงดูเขาได้ จึงตัดสินให้ทารกน้อยผู้นี้มีบิดา 2 คนและมารดา 2 คน พร้อมให้ทั้งสองตระกูลช่วยกันเลี้ยงดู โดยผลัดกันเลี้ยงคราวละ 4 เดือน”

ตั้งแต่นั้นเศรษฐีทั้งสองตระกูลก็เลี้ยงดูเด็กน้อยเป็นอย่างดี พากุละเสวยสุขในทรัพย์สมบัติจนอายุ 80 ปี เป็นเวลาเดียวกับที่พระพุทธเจ้าเสด็จมาแสดงธรรมที่เมืองโกสัมพีท่านพากุละจึงตามไปเข้าเฝ้าและฟังพระธรรมเทศนาของพระพุทธองค์ พอฟังจบก็เกิดความเลื่อมใสศรัทธาบรรลุเป็นพระโสดาบันในทันที

จากนั้นท่านพากุละจึงทูลขอบรรพชาอุปสมบท หลังปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานเพียง 7 วันก็บรรลุพระอรหันต์

แม้พระพากุละจะมีอายุมากถึง 80 ปีแล้ว แต่ท่านก็ปฏิบัติกิจสงฆ์เช่น กวาดลานวัด  ทำความสะอาดวัด ขัดห้องน้ำไม่เคยขาดอีกทั้งยังไม่เคยบ่นปวดหลัง ปวดตัวหรือแม้แต่เจ็บป่วยเป็นไข้เลย สร้างความสงสัยในหมู่พระสงฆ์ยิ่งนัก พระอานนท์จึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลถามพระพุทธเจ้าจึงทราบว่าเมื่อชาติก่อนพระพากุละก่อกรรมดีไว้มาก  ท่านชอบสร้างห้องน้ำถวายวัดบ้าง สร้างห้องน้ำสาธารณะให้ผู้อื่นได้ใช้บ้าง อีกทั้งยังชอบทำความสะอาดห้องน้ำเป็นนิจ จึงส่งผลให้ท่านเสวยบุญในชาตินี้

พระพากุละเข้านิพพานด้วยวัย 160 ปี ก่อนนิพพาน ท่านได้เข้าเตโชสมาบัตินั่งนิพพานท่ามกลางภิกษุสงฆ์เมื่อท่านนิพพานแล้ว  เตโชธาตุก็บังเกิดเป็นไฟไหม้สรีระร่างกายของท่านให้หมดไป ณ ที่นั้นเอง

ขอบคุณเรื่องจากsuraupdate.com

บุญจากการขัดห้องน้ำ.. แก้ชีวิตตกต่ำ เสริมดวงดี!!!

พระครูโชติวัตรวิมล เจ้าอาวาสวัดคลองตาลอง สำนักปฎิบัติธรรมประจำจังหวัดนครราชสีมา พูดถึงงานว่า

“…การทำบุญด้วยการขัดห้องน้ำนั้นเป็นการทำงานอย่างต่ำแต่ใจสูง ผู้ที่มาปฎิบัติธรรมส่วนใหญ่ ถ้าปฎิบัติธรรมไม่ได้อาตมาจะแนะนำให้ไปขัดห้องน้ำ ขัดไปอธิษฐานจิตไปด้วย เผื่อแผ่ให้ตัวเอง ให้พ่อแม่ ให้คนรัก พอขัดสัก 2-3 ห้อง แล้ววกลับมานั่งสมาธิจะได้ผลดีขึ้น หรือรียกว่าเห็นผลทันตาก็ว่าได้”

ต่อไป ไปวัดใหนก็ไปช่วยเอาบุญขัดห้องน้ำนะคะ จะได้บุญฟรีๆ โดยไม่ต้องเสียตังค์ แถมได้อานิสงส์ใหญ่ หน้าตาผ่องใส มีสง่าราศี ดวงดี ชีวิตรุ่งโรจน์

ขอบคุณเนื้อหาบางส่วนจากนิตยสารซีเคร็ต คอลัมน์ feature 

หน้า 33   15/08/2015

แชร์