กองบังคับการตำรวจจราจร (บก.จร.) แจ้ง มธ. ซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 5 - 6 พ.ย.งดใช้เส้นทางในวันเวลาดังกล่าว

กองบังคับการตำรวจจราจร (บก.จร.) แจ้งประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กำหนดการซ้อมรวมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ในวันเสาร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2559 เวลา 08.00 น. - 18.00 น. และกำหนดการถ่ายภาพหมู่ในวันซ้อมใหญ่ วันอาทิตย์ที่ 6 พฤศจิกายน 2559 http://winne.ws/n9674

950 ผู้เข้าชม
กองบังคับการตำรวจจราจร (บก.จร.) แจ้ง มธ. ซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 5 - 6 พ.ย.งดใช้เส้นทางในวันเวลาดังกล่าว

กองบังคับการตำรวจจราจร (บก.จร.)  แจ้ง มธ. ซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 5 - 6 พ.ย.นี้ ส่วน มจพ. ซ้อม วันที่ 8 - 11 พ.ย.

กองบังคับการตำรวจจราจร (บก.จร.) แจ้งประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กำหนดการซ้อมรวมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ในวันเสาร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2559 เวลา 08.00 น. - 18.00 น. และกำหนดการถ่ายภาพหมู่ในวันซ้อมใหญ่ วันอาทิตย์ที่ 6 พฤศจิกายน 2559 ถ่ายภาพหมู่ เวลา 06.20 น. - 08.35 น. สนามฟุตบอล มธ. ซ้อมใหญ่ เวลา 08.00 น. - 18.00 น. ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ โปรดหลีกเลี่ยงเส้นทางในวันดังกล่าว

และแจ้งประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) กำหนดซ้อมย่อย พิธีพระราชทานปริญญาบัตร วันที่ 8 - 11 พฤศจิกายน 2559ณ มจพ. ถนนประชาราษฎร์ 1, กำหนดการถ่ายภาพหมู่บัณฑิต วันอาทิตย์ที่ 13 พฤศจิกายน 2559 เวลา 07.00 น. - 12.00 น. ณ สนามกีฬาวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มจพ., กำหนดซ้อมใหญ่ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร วันที่ 15 พฤศจิกายน 2559 เวลา 06.00 น. - 18.00 น. ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค (บางนา) ส่วนพิธีพระราชทานปริญญาบัตร (วันจริง) กำหนดซ้อมย่อย พิธีพระราชทานปริญญาบัตร วันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 เวลา 06.00 น. - 16.00 น. ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค (บางนา) ถนนเทพรัตน (ถ.บางนา-ตราด) โปรดหลีกเลี่ยงเส้นทางในวันดังกล่าว สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร.1197

ขอบคุณภาพและข่าวจาก INN NEWS

แชร์