ภาพนี้ชื่อว่า "ฉันไปได้"

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เสด็จฯ ไปทรงงานยังพื้นที่จริง ซึ่งเกือบ100% เป็นที่ทุรกันดาร http://winne.ws/n9881

1.9 พัน ผู้เข้าชม
ภาพนี้ชื่อว่า "ฉันไปได้"

          พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เสด็จฯ ไปทรงงานยังพื้นที่จริง ซึ่งเกือบ100% เป็นที่ทุรกันดาร

บางแห่งข้าราชการยังไม่เคยไปหรือไม่กล้าไปเพราะกลัวอันตรายด้วยซ้ำ

หรือถ้าวันไหนอากาศไม่ดี หากเป็นผู้ใหญ่ไปดูงาน ฝนมาก็เลื่อนหรือยกเลิก

           ...แต่สำหรับ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรามหาภูมิพลอดุลยเดช ไม่มีคำว่า"ยกเลิก" เพราะอากาศไม่ดี แถมยังเสด็จฯ ออกนอกเส้นทางเป็นประจำ

         ถ้าทีมถวายความปลอดภัยกราบบังคมทูลว่า "เสด็จฯ ไม่ได้ ไม่มีถนนตัดผ่านพระพุทธเจ้าข้า" พระองค์ท่านจะรับสั่งกลับมาทุกครั้งว่า..."ฉันไปได้"

           ทั้งที่หลายครั้งต้องทรงพระราชดำเนินปีนป่ายไปบนภูเขา หรือทรงพระราชดำเนินไต่ลงไปในหุบเหว ที่เต็มไปด้วยโคลนตม ปลิง และทาก จนค่ำมืดดึกดื่น

หลายครั้ง สมเด็จพระเทพฯ ตามเสด็จฯ ด้วย

มีท่านพระองค์เดียวที่ดึงทากออกจากพระบาทได้ สิ่งเหล่านี้ถือเป็นเรื่องเล็กสำหรับในหลวง

            คืนหนึ่งผมได้ร่วมโต๊ะเสวย หลังจากที่พระองค์ท่านเสด็จฯ เยี่ยมราษฎรในพื้นที่ทุรกันดารแห่งหนึ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พระราชกระแสรับสั่งยังก้องอยู่ในหูของผมจนถึงทุกวันนี้คือ

           "ที่เขายากจนต้องมาทำมาหากินในพื้นที่แห้งแล้งเช่นนี้ ไม่ใช่ว่าเขาอยากจะมา แต่เพราะเขาไม่มีที่อื่นจะไป ที่ฉันช่วยเขา ไม่ใช่ว่าจะช่วยตลอดไป แต่ช่วยเพื่อให้เขาได้มีโอกาสช่วยตัวเองต่อไป"


Cr. สวัสดิ์ วัฒนายากร

อธิบดีกรมชลประทาน / องคมนตรี

#ฉันเกิดในรัชกาลที่๙แชร์