โลก ... ไม่ใช่ของมนุษย์ ? แล้วโลกนี้ เป็นของใคร ?

โลก ... ไม่ใช่ของมนุษย์ ? เราเอาเปรียบสัตว์อื่น ๆ มากขนาดไหน ? อยากสร้างความปลอดภัย ให้สัตว์อื่น ๆ แค่ป้ายเล็ก ๆ เขาไม่ได้เรียกร้องสิทธิใด ๆ แล้วคนเพียงคนเดียวจะเปลี่ยนแปลงโลกนี้ได้อย่างไร? http://winne.ws/v12148

354 ผู้เข้าชม

ขอบคุณภาพวิดิโอจาก https://www.youtube.com/watch?v=B6MQKulwUyU

แชร์